Aktuelt

Mali: Leger Uten Grenser trapper opp ebolainnsatsen

Etter at et nytt tilfelle av ebola ble oppdaget i Malis hovedstad Bamako den 11. november, har Leger Uten Grenser styrket sin innsats for å bidra til at epidemien ikke sprer seg videre.

Som følge av utbruddet har det hittil vært seks registrerte dødsfall i Mali. Fire tilfeller fikk påvist ebola, mens to andre mistenkes å ha vært smittet. Disse tallene inkluderer ikke det første tilfellet, en toårig jente som reiste fra Guinea til byen Kayes i Mali.

Glemt sykdom kan utryddes i India

– Dette er et meget positivt steg i retning av å utrydde kala azar i den indiske regionen, sier sykepleier Anders Fjellner i Leger Uten Grenser.

Kala azar er en sykdom som smitter gjennom sandfluebitt og rammer mellom 200 000 og 400 000 mennesker hvert år, særlig i fattige land.

Libanon: Syriske flyktningers liv med diabetes

De syriske flyktningene lever under svært vanskelige forhold. I tillegg må mange gå uten behandling for kroniske sykdommer. Kostnadene det privatiserte helsesystemet medfører har også ført til at flere drar tilbake til Syria for å få hjelp.

Øst-Ukraina: Helsevesenet bukker under

Til tross for våpenhvilen som ble undertegnet 5. september, har kampene fortsatt i mange områder og situasjonen er fortsatt vanskelig for folk som bor i byer i nærheten av frontlinjene. Rundt 450.000 mennesker er fordrevet internt i Ukraina, og rundt 200.000 har søkt tilflukt i omkringliggende land, ifølge tall fra FN.

Tester nye ebolamedisiner på Leger Uten Grensers behandlingssentre

Fram til nå har verden stått uten en spesifikk behandling for ebola. I dag kunngjør Leger Uten Grenser at kliniske utprøvinger settes i gang på tre av hjelpeorganisasjonens ebolasentre i Vest-Afrika. Tre forskjellige forskningspartnere vil lede prosjektene.

- Dette er en type internasjonalt partnerskap vi ikke har sett før. Det representerer håp for pasientene om å endelig få en skikkelig medisin mot sykdommen som i dag dreper mellom 50 og 80 prosent av de smittede, sier Rostrup.

Den sentralafrikanske republikk: Angrep mot Leger Uten Grenser truer tilgang på humanitær hjelp

7. november stoppet og kapret en bevæpnet gruppe en lastebil som fraktet medisinske forsyninger på en rute mellom Paoua og hovedstaden Bangui. Fartøyet ble kapret mellom byene Yaloké og Bossembélé og kunne tydelig identifiseres som en del av Leger Uten Grensers operasjon. Kaprerne krevde en sum med penger for å la bilen og mannskapet kjøre videre. 24 timer senere ble en annen Leger Uten Grenser-lastebil kapret på samme veien av den samme bevæpnede gruppen. Teamlederen ble tatt med vekk fra stedet og tvunget til å forhandle betalingen.

Verdens ebolahjelp er for stivbeint

- Selv om ebola-tilfellene i Liberia nå har gått nedover de siste ukene, er utbruddet langt i fra over. Epidemien dukker stadig opp flere steder, sier Hurum.

I Guinea og Sierra Leone rapporteres det om stadig flere tilfeller av ebola. Men i Liberia ser Leger Uten Grenser for første gang færre pasienter ved behandlingssenteret i Monrovia. For øyeblikket behandler Leger Uten Grenser om lag 50 pasienter ved det 250 senger store behandlingssenteret ELWA3.

Liberia: Desinfiserer egne hjem for ebola

Liberia er et av de hardest ebolarammede landene i Vest-Afrika, og over 2687 mennesker er registrert døde. Et av Leger Uten Grensers forebyggende tiltak for å bekjempe epidemien er å dele ut desinfiseringspakker for private hjem til lokalbefolkningen.
 
- Vi drar ut tidlig på morgenen. På den måten unngår vi store, svette folkemengder med større sjanse for kroppskontakt, sier en i teamet, Noley Smart. 
På en morgen distribuerer teamet rundt 1000 pakker, og denne dagen er de i en av byens største slummer, West Point. 

Guinea: Psykososial hjelp til ebolarammede

- Det er fortsatt mange misforståelser rundt sykdommen i området. Rykter gjennom jungeltelegrafen sprer seg raskere enn budskapene vi sprer gjennom helseopplysnings-teamene våre. Folk med symptomer som kommer til ebolasenteret, er ofte forvirret i tillegg til redde. På dette tidspunktet er det viktigste å etablere et tillitsforhold, sier Alexi, leder for Leger Uten Grensers psykososiale team i Guéckédou.

Multiresistent tuberkulose - en menneskeskapt katastrofe

Ebolaepidemien har vist oss konsekvensene av legemiddelindustriens og verdens manglende fokus på sykdommer som ikke først og fremst rammer de rikeste. En annen glemt sykdom som stadig rammer flere grunnet mangel på skikkelige medisiner er multiresistent tuberkulose (MDR-TB).  Basert på en undersøkelse av åtte land med høy forekomst av tuberkulose, avslører Leger Uten Grenser at spredningen av resistente former for tuberkulose fortsetter fordi innsatsen for å kontrollere epidemien ikke holder mål.

Pages