Leger Uten Grenser lanserer årets glemte kriser

- Hvorfor er det slik at mange av disse krisene ikke får noen politisk oppmerksomhet eller hjelp? spør lege Morten Rostrup.

De siste årene har Leger Uten Grenser rettet kritikk mot norske medier i forbindelse med de glemte krisene. Men med årets liste ønsker hjelpeorganisasjonen en annen debatt:
- Tidligere har vi sett på årsakene til at disse krisene blir glemt, og vi har hatt gode og oppklarende diskusjoner med journalister og redaktører. Disse krisene må få den oppmerksomheten de fortjener, men dette handler ikke bare om media. I år ønsker vi en diskusjon om de politiske konsekvensene av at noen viktige kriser blir glemt. 
 
Hvordan påvirker dette norsk humanitær politikk? spør Rostrup.
 
Norsk humanitær politikk er definert gjennom stortingsmelding 40 i 2008, hvor det heter at Norge skal: «finansiere humanitær innsats basert på de internasjonale prinsippene om humanitet, nøytralitet, upartiskhet og uavhengighet»
 
- Tsjad er et eksempel på et land hvor behovene er enorme, men som likevel ikke får norsk støtte. Når vi ser på den humanitære innsatsen og bevilgningene så må vi spørre: er den norske humanitære politikken basert på behov? undrer Rostrup.
 
Livsviktige spørsmål
Og i år ber Leger Uten Grenser journalistene ta sitt ansvar som «vaktbikkje» og gjøre norsk humanitær politikk et tema i valgkampen. 
 
- Dette er et område av norsk politikk som berører svært, svært mange mennesker. Derfor er det på tide at disse spørsmålene blir stilt, avslutter Rostrup.
 
 

DE GLEMTE KRISENE 2013

 
Rotavirus er den vanligste årsaken til diaré hos barn i hele verden. Det finnes gode vaksiner og enkel behandling mot det dødelige viruset, men fattige barn får ikke den beskyttelsen de trenger.
 
Tørke, fattigdom, enorme flyktningstrømmer og hundre ganger dårligere legedekning enn i Norge.  I Tsjad er hvert femte barn underernært allerede før det blir født.
 
Ny konflikt rammer befolkningen i Den sentralafrikanske republikk, som allerede lever i kronisk krise. Landet er fanget: ikke viktig nok til å få store bistandsmidler, ikke synlig nok til å få store nødhjelpspenger.
 
I snart 150 år har nøytrale helsearbeidere hatt rett og mulighet til å hjelpe syke og sårede i krigssoner. Denne muligheten står nå i fare.
 
Barnedødeligheten er den høyeste i verden. Mangelen på helsehjelp er ekstrem.
 
Multiresistent tuberkulose dreper stadig flere over hele verden. Medisinene er giftige, dyre og ineffektive. Ingen vet omfanget, og verden er uforberedt.
 
Afghanistan er et av verdens farligste steder å føde og å bli født. Hvert år dør over 40.000 afghanske barn før de rekker å bli en måned gamle. I Norge er tallet rundt 100.
 
Gjenger og narkokarteller driver krig i Honduras’ gater. Resultatet er verdens høyeste drapsstatistikk. Verst går det ut over de unge. 
 
Livsfarlige fødselskomplikasjoner, krigsskader eller blindtarmbetennelser: Når verdens fattigste trenger operasjoner, har de ingen steder å gå.
 
Mangelfull ernæring i de første leveårene hemmer barns fysiske og mentale utvikling. Krisen er usynlig, skaden er uopprettelig.
- See more at: http://www.legerutengrenser.no/Glemte-kriser/#sthash.iUIKPrpt.dpuf