Flyktninger i Midtøsten

Foto: Mirella Hodeib/Leger Uten Grenser

Flyktninger i Midtøsten


Livet som flyktning er farlig. Når vi hører våre pasienter fortelle om reisen de har lagt ut på, er det tydelig at valget om å flykte var siste løsning.

Hjem > Flyktninger > Flyktninger i Midtøsten
        

Artikkelen fortsetter under videoen.


Mange flere enn de som flykter ut av landet, forblir flyktninger i eget land, eller internt fordrevne. Disse menneskene blir i likhet med flyktninger tvunget til å forlate hjemmene sine på grunn av vold, krig og usikkerhet, men teknisk sett er de ikke flyktninger.

Helsefølger

Flyktninger og internt fordrevne er sårbare grupper som er spesielt utsatt for en rekke helseproblemer. 

De som reiser over lange strekninger vil ha perioder med lite mat tilgjengelig. Et utslitt og sultent menneske er mer mottagelig for sykdommer, og har en vanskeligere jobb med å bli kvitt dem enn en frisk person.


Boforhold 

Flyktninger er i større grad sårbare for vær og vind enn lokale befolkninger. For eksempel i Bekaadalen i Libanon er det satt opp provisoriske teltleirer for syriske flyktninger. På høst- og vinterhalvåret blir det fort vått og gjørmete, og sjansen for infeksjonssykdommer øker. 

Vinteren 2016/2017 kom det sjokkerende bilder fra Serbia, Hellas og andre europeiske land, som viste flyktningers kamp mot kulden. Flere steder i Midtøsten har også dette vært et problem, til tross for en generell oppfatning om at klimaet der er mildt året rundt. 

Les om hvordan vi jobber med flyktninger i Europa

Vann- og sanitærforhold

Når mange bor tett i leirer som har blitt laget på  kort varsel, kan det være manglende vann og sanitærforhold. Sykdommer som kolera og forskjellige hepatitter spres via vann. Derfor er det viktig å få på plass systemer som holder vann og avfall godt separert. 

I noen tilfeller kan det ta tid å få et slikt system på plass, og i mellomtiden deler Leger Uten Grenser ut rensetabletter som gjør vannet trygt å drikke. Våre team kan også kjøre inn rent vann med lastebiler når det er behov.

Psykisk helse

Krig, vold og usikkerhet har store psykiske konsekvenser hos mennesker. I blant annet De okkuperte områdene i Palestina og i Irak har vi mange prosjekter knyttet til psykisk helse, fordi behovene hos befolkningenne er stort.

Sårbarhet for overgrep på veien

Å flykte fra krig og vold er farlig. Når vi snakker med de flyktningene som risikerer den farlige reisen over Middelhavet forteller mange om tortur, voldtekt og andre fysiske overgrep. Man må unngå kamper mellom de ulike partene av de forskjellige konfliktene, ta seg over farlige områder, og i noen tilfeller ta i bruk smuglernettverk for å komme seg fram. I situasjoner som dette er man veldig sårbar for overgrep. Vi behandler mange i regionen som har blitt traumatisert av vold.

Les historier fra pasientene våre

Arbeid med flyktninger Midtøsten i 2016

Irak


Når menneskene våre team snakker med forteller historiene sine, starter de ofte med 2003. Det er fordi situasjonen slik den er i Irak i dag ikke startet med den arabiske våren, som i Syria, men med den amerikanskledede invasjonen i 2003.  

Artikkelen fortsetter under videoen.

 

I følge FN (tall fra våren 2017) har over tre millioner irakere blitt fordrevet internt i landet.  1,8 millioner irakere og syrere har søkt tilflukt i den kurdiske regionen nord i Irak.  De som flykter ut av landet drar til Tyrkia, Syria, Jordan og Libanon. Flere fortsetter derfra vestover. 

Les om vårt arbeid i Irak

Artikkelen fortsetter under videoen.


Syria

Demonstrasjoner i 2011 utløste flere underliggende motsetninger og konflikter i området, mellom syriske bevegelser og eksterne interesserte parter. Det brøt ut en borgerkrig med kompliserte fraksjoner og allianser. Ettersom kampene har tiltatt og frontlinjene har flyttet på seg, har mennesker blitt drevet på flukt i flere bølger, sørover, vestover og nordover. 

FNs tall fra mai 2017 sier at over fem millioner syrere har flyktet ut av landet siden 2011. 6,3 millioner har blitt fordrevet inne i landet, og 13,5 millioner trenger humanitær hjelp. FN anslår også at 4,53 millioner syrere er isolert i områder humanitære organisasjoner enten har store problemer med å nå, eller ikke kommer inn til i det hele tatt. 

Les om vårt arbeid i Syria

Jemen

Konflikten i Jemen har så langt hatt svært store konsekvenser for befolkningens helse og overlevelse. Flyktningstrømmene i Jemen er for øvrig ganske annerledes enn i Irak og Syria. Mennesker flykter nemlig fra Afrikanske land inn til Jemen. 

Artikkelen fortsetter under videoen.


FN  melder at over to millioner er fordrevet internt, nesten 183.500 har flyktet over landegrensene, og nesten 279.500 har flyktet til Jemen hovedsakelig fra afrikanske land. 

Les mer om arbeidet vårt i Jemen

Artikkelen fortsetter under videoen.


Jordan

I Jordan jobber vi med flyktninger og lokalbefolkningen på flere steder langs grensen i nord og i hovedstaden Amman. Vi gir helsehjelp til mennesker uavhengig av om de er registrert som flyktninger eller ikke. 

I en lengre periode ble krigsskadde syrere evakuert over grensen til sykehuset i Ramtha, nord i Jordan for behandling. I juni 2016 bestemte jordanske myndigheter å stenge grensene. Følgelig ble flere av prosjektene i området avsluttet ettersom få av de skadde kom seg over grensen. 

I Irbid distriktet driver Leger Uten Grenser et sykehus som tilbyr helsehjelp knyttet til svangerskap, fødsel og tiden etter for både mor og barn.

Les mer om arbeidet vårt i Jordan

Libanon

Allerede i 2014 hadde Libanon tatt imot èn million flyktninger fra Syria. Nå er tallet godt over 1,5 millioner. Leger Uten Grenser er en av mange organisasjoner som er til stede i Libanon for å bistå flyktningene. 

Prosjektene vi driver er i stor grad knytt et til grunnleggende helsetjenester og mor-barn-helse. Bare i 2016 bistod vi i 6300 fødsler, og gav over 350.000 medisinske konsultasjoner. 

Les om arbeidet vårt i Libanon

Tyrkia

Ved slutten av 2016 hadde Tyrkia flest flyktninger i verden. Av over tre millioner flyktninger var 2,8 millioner fra Syria.

90 prosent av de syriske flyktningene i Tyrkia lever under usikre forhold utenfor leirene. De har svært begrenset tilgang på offentlige tjenester.

Det mislykkede kuppforsøket 15. juli 2016 og den urolige politiske situasjonen og unntakstilstanden som fulgte har gjort at humanitære behov har blitt ytterligere nedprioritert.

Leger Uten Grenser har ikke hatt lov til å jobbe i Tyrkia siden juni 2016, men har fortsatt å gi finansiell og teknisk støtte til lokale organisasjoner som jobber ved grensen mellom Tyrkia og Syria.

Leger Uten Grenser samarbeider med partnere for å tilby grunnleggende og psykologisk helsehjelp til syriske flyktninger.

Les mer om arbeidet vi gjør i Tyrkia

Sikkerhet – ikke til stede overalt

Leger Uten Grenser gjør alt vi kan for å nå de som trenger vår hjelp.  Våre feltarbeidere vet at det er en personlig risiko ved å reise ut med oss, og er villige til å ta denne risikoen fordi andre mennesker trenger deres hjelp. 

Les også: Slik rapporterer vi om hendelser i områder vi selv ikke er til stede

Vi vet at vi ikke kan eliminerer all risiko, men har strenge sikkerhetsreguleringer på plass i alle våre prosjekter for å gjøre risikoen så liten som overhode mulig. Vi har et ansvar for å beskytte våre feltarbeidere. Er det for farlig i et område kan vi ikke sende team inn, hvor enn mye vi ønsker å hjelpe befolkningen der.

Les om hvordan vi jobber i konfliktområder

 

Les om arbeidet vårt i regionen tidligere år

 

 

 HVORDAN JOBBER VI MED FLYKTNINGER I MIDTØSTEN 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen