Flyktningleirer

Foto: Sylvain Cherkaoui/COSMOS

Flyktningleirer


Leger Uten Grenser jobber i flyktningleirer over hele verden. Ofte driver organisasjonen feltsykehus eller klinikker, vaksinasjonskampanjer og utbedring av vann- og sanitærforhold. 

Hjem > Flyktninger > Flyktningleirer
Oppdatert 16.03.2020
        

Leger Uten Grenser har prosjekter i flere flyktningleirer. Vi jobber både i etablerte leirer som har blitt drevet i årevis, og i provisoriske og midlertidige flyktningleirer som oppstår når mennesker plutselig blir tvunget på flukt.

I tillegg til å gi helsehjelp jobber vi ofte med forebygging av sykdommer og sykdomsutbrudd. Det innebærer blant annet vann- og sanitærarbeid, i tillegg til helseinformasjonsarbeid og vaksinering.

Mange av pasientene vi behandler har sykdommer og lidelser direkte knyttet til at de måtte flykte eller allerede har kroniske lidelser som gjør at de trenger medisiner. Mange opplever at lidelsene forverres av forholdene i flyktningleiren. Dårlige boforhold og overbefolkede leirer gjør at flyktningene blir ekstra sårbare for å bli syke, og ofte er tilgang på helsehjelp begrenset. Hvis pasienter med kroniske lidelser ikke får medisiner eller barn er vaksinerte risikerer mennesker å dø av sykdommer man vanligvis enkelt kan behandle eller forbygge. Dårlige vann- og sanitærsystemer, samt mangel på mat bidrar også til høyere risiko for sykdom. 

Menneskene som bor i de overfylte flyktningleirene på de greske øyene er ekstremt sårbare for utbrudd av covid-19, advarer Leger Uten Grenser
 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Lila og hennes brødre må flytte bosted i verdens største flyktningleir: Kutupalong, Cox's Bazar-området i Bangladesh. Foto: Pablo Tosco 2018

 

Lange avstander, farlige reiseruter og dyr transport er vanlige grunner til at mennesker som bor i avsidesliggende strøk eller områder preget av konflikt ikke får den helsehjelpen de trenger. Det samme gjelder for mennesker i flyktningleirer. Derfor har Leger Uten Grenser også ofte mobile klinikker i tillegg til permanente klinikker eller sykehus.

Vi ser ofte også at behovet for mental helsehjelp er stort. Mange har flyktet fra vold og konflikt og enten opplevd eller vært vitne til traumatiske hendelser og episoder som kan føre til alvorlige mentale lidelser. Hvis flyktningene over lengre tid også blir sittende fast i flyktningleirer uten å vite hva fremtiden bringer, kan dette forverre tilstanden deres. Det samme er tilfelle hvis flyktningene lever under ekstreme boforhold og ikke får sine grunnleggende behov dekket.

Al Hol-leiren i Syria: Kvinner og barn lider

Artikkelen fortsetter under bildet.

På Nauru blir omtrent 900 flyktninger holdt på vei til Australia. Behovet for mental helsehjelp er stort, men på tross
av det ble Leger uten grenser nektet tilgang til øya i oktober 2018. Foto: Leger Uten Grenser 2018

Les mer om Nauru her

Hvorfor oppstår flyktningleirer?

Flyktningleirer oppstår når mange mennesker må flykte fra hjemmene sine på grunn av krig, konflikt, naturkatastrofer og usikkerhet og enten bosetter seg på samme sted, eller blir tildelt et område. De blir opprettet i mangel på bedre alternativer, og kan fungere som et venterom før man får formelle søknader ferdig behandlet, eller i "påvente" av å kunne reise hjem igjen.

En flyktningleir er ikke en løsning på en flyktningkrise.

Det er en midlertidig håndtering av humanitære behov hos mennesker som har blitt tvunget på flukt fra sine hjem. Dessverre kan ofte midlertidige flyktningleirer eksistere i årevis uten løsninger i sikte.

Noen flyktningleirer blir fraflyttet etter kort tid på grunn av vold, ulevelige forhold eller videre reise. Andre leirer forblir i flere tiår og utvikler seg til små byer.

Et eksempel er flyktningleiren Shatila i Libanon, rett sør for Beirut. Den ble dannet for palestinske flyktninger på slutten av 1940-tallet etter at mange ble nødt til å flykte fra Palestina og Israel. Leiren var opprinnelig beregnet for 3000 mennesker, men i dag bor nærmere 30.000 mennesker der: palestinske og syriske flyktninger, og libanesere. Leger Uten Grenser jobbet blant annet med mødrehelse, vaksinering og mental helsehjelp i Shatila. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flykningsleiren Shatila i Sør-Beirut: Her bor rundt 30 000 mennesker sammen i leiren på en kvadratkilometer. Foto: Iveta Polochova 2016

 

Verdens største flyktningleir

I dag er verdens største flyktningleir i Cox’s Bazar i Bangladesh. I Kutupalong-leiren bor det flere enn 600.000 rohingya-flyktninger på et 13 kvadratkilometers område. I hele Cox’Bazar bor det flere enn 900.000 flyktninger.

De fleste av disse flyktet fra ekstrem vold i Rakhine-delstaten i Myanmar i slutten av august 2017, og bor nå under ekstreme og dårlige forhold. Flyktningene bor veldig tett og det er alt for få latriner, dusjer og toaletter. Flere ganger har det oppstått sykdomsutbrudd som følge av forholdene i leiren og særlig under regntiden er flyktningene ekstra sårbare.

Leger Uten Grenser har siden august 2017 hatt over én million pasientkonsultasjoner i Cox’s Bazar. 

Leger Uten Grenser jobber også i flyktningleirer i Tanzania, Uganda, Kenya og Hellas.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Cox's Bazar-området hvor det bor omtrent 600.000 flyktninger. Foto: Vincenzo Liviero 2018

 

Hvordan jobber Leger Uten Grenser i flyktningleirer? 

Leger Uten Grenser jobber i mange flyktningleirer i verden, fra etablerte leirer som Dadaab-leiren i Kenya til provisoriske leirer som oppstår plutselig når mennesker må flykte på kort tid på grunn av f.eks. vold og konflikt.

Les mer om flyktningsituasjonen Burkina Faso, som krevde en umiddelbar respons 

Alle prosjekter vi starter opp er tilpasset etter behov, og i flyktningleirer jobber vi ofte med blant annet med vann- og sanitærarbeid, grunnleggende helsetjenester, mental helsehjelp og mor-barn-helse. Vi jobber mye med å forebygge sykdom, blant annet gjennom vaksinasjonskampanjer og helseinformasjonsarbeid. 

Ettersom risikoen for sykdomsutbrudd er særlig høy når mennesker bor tett sammen under dårlige boforhold, har vi ofte klinikker, helseposter og mobile team for å gi helsehjelp til flyktningene. I større leirer har vi egne sykehus, som i Kutupalong-leiren i Bangladesh.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Leger Uten Grenser er hovedtilbyder av helsetjenester i Nduta-leiren i Tanzania. Foto: Ellie Kealey 2018

 

I flere leirer har vi også satt opp latriner og dusjer, og vi sørger for rent drikkevann og forsvarlig håndtering av kloakk. Sykdommer som kolera kan spre seg veldig raskt når det er dårlig vann- og sanitærforhold. Selv om sykdommen enkelt kan behandles, er den likevel livstruende hvis man ikke får helsehjelp i tide. I konfliktsituasjoner, som i Jemen, Irak og Den sentralafrikanske republikk, har vi sykehus med kirurgisk kapasitet, og vi behandler for krigsskader også i flyktningleirer. 

Når det oppstår en flyktningstrøm inn i et område, er Leger Uten Grenser raskt på plass for å bistå. For eksempel startet vi syv nye prosjekter i Cox´s Bazar i Bangladesh på omtrent en halvannen måned i 2017. Det gjorde vi for å ta hånd om de alvorlige behovene for helsehjelp hos rohingyaene som flyktet fra ekstrem vold i Myanmar. 

Siden august 2017 har Leger Uten Grenser utført over én million pasientkonsultasjoner i Cox’s Bazar og vi har både sykehus og klinikker på plass for å ivareta de enorme behovene.

Forholdene i flyktningleirer 

Migranter eller internt fordrevne i de aller fleste flyktningleirer bor tett i provisoriske hjem laget av det de har tilgjengelig. Flyktningene kan bo i telt, på bakken, i stråhytter, eller de kan bruke det de finner av metallplater, tepper og andre løsninger for å få bedre ly. 

Leirene kan ha ulik fysisk utforming avhengig av hvor de er og hva myndighetene har mulighet eller ønske om å bidra med. I tillegg avhenger det av internasjonal tilstedeværelse og tilgang på humanitærhjelp. Mange av menneskene som har blitt tvunget til å forlate hjemmene sine har opplevd svært traumatiske hendelser som vold, krig, drap og overgrep. 

De er spesielt sårbare for overgrep og ulike helseproblemer. 

Samos, Hellas. Foto: Caitlin Ryan 2019

Ofte er det mangelfulle og dårlige vann- og sanitærforhold i flyktningleirer, noe som gjøre risikoen for sykdomsutbrudd høy. Å bo tett i tett øker sjansen ytterligere for at sykdommer som kolera og hepatitt sprer seg. Dette blir igjen forverret når vold fører enda flere mennesker på flukt, og kapasiteten i leirene kan fort bli sprengt.

Det er også utfordrende å sørge for rent vann og samtidig sørge for at kloakk blir håndtert forsvarlig. I store leirer hvor det mangler latriner og nok toaletter kan mennesker ofte bli nødt til å gjøre sitt fornøde i f.eks skogområder rundt leiren, noe som gjør dem svært sårbare for vold og seksuelle overgrep.

Dårlige boforhold i leirene gjør også at flyktningene er sårbare for værforhold, og igjen enda mer utsatte for infeksjonssykdommer. 

De som bor i flyktningleirer har som regel vært vitne til eller opplevd traumatiske hendelser før eller under flukten, noe som gjør at mange sliter med mentale lidelser. Det kan forverres av elendige boforhold som finnes i flere flyktningleirer, og også av elendigheten og håpløsheten av å føle at man sitter fast uten å vite hva fremtiden bringer.

Behovet for psykisk helsehjelp er derfor stort.  

Flere flyktningleirer vi jobber i

Syria: Barn dør av sykdommer som kan forebygges, og kvinner føder under utrygge forhold i Al Hol-leiren, nordøst i Syria. Leger Uten Grenser trapper opp arbeidet og ber om økt humanitær innsats

Les mer om vårt arbeid i Al-Hol leiren

Sør-Sudan: To millioner sør-sudanere har flyktet til naboland som følge av krig og konflikt, samtidig som to millioner var internt fordrevne i 2017 i følge FN. Over èn million har flyktet til Uganda. 

Les mer om vårt arbeid med flyktninger i og fra Sør-Sudan

Bangladesh: I Cox's Bazar er verdens største flyktningleir nå. Siden 25. august 2017 har nesten 700.000 rohingyaer flyktet fra volden i Rakhine-delstaten i Myanmar over grensen til Bangladesh.

Les mer om vårt arbeid i Cox's Bazar i Bangladesh

Den sentralafrikanske republikk: På grunn av krig og konflikt har over en halv million sentralafrikanere flyktet til nabolandene, de aller fleste til Kamerun, Den demokratiske republikken Kongo og Tsjad. I tillegg er nesten 700.000 mennesker på flukt i eget land. 

Les mer om vårt arbeid med flyktninger i Den Sentralafrikanske Republikk

Tanzania: Over 175.000 mennesker har flyktet fra Burundi til Tanzania. Leirene de bor i er overbefolket, og hver dag krysser enda flere mennesker grensen. Leirene i Tanzania heter Nyarugusu, Nduta og Mtendeli. 

Les mer om vårt arbeid i leirene i Tanzania 

Hellas: I 2017 tok vi den ekstremt vanskelige avgjørelsen om å avslutte arbeidet i Moria fordi det å fortsette å jobbe der ville ha gjort oss delaktige i et system som vi opplever som urettferdig og inhumant, sier Sebastian Stein, nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser. Vi fortsetter imidlertid alt annet arbeid på Lesbos i Hellas.

Les mer om vårt arbeid i Moria-leiren

 

 HVORDAN JOBBER VI I FLYKTNINGLEIRER 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen