Glemte kriser

Foto: Luca Sola

Glemte kriser


Hvert år lider millioner av mennesker i humanitære kriser rundt om i verden. Uten medienes søkelys blir noen kriser fort glemt.

Hjem > Glemte kriser > Glemte kriser
Oppdatert 20.10.2020
        

Leger Uten Grenser presenterer en liste med glemte kriser hvert år, kriser vi mener får for lite oppmerksomhet i norske medier. Leger Uten Grenser er til stede i mange av verdens glemte kriser, og det er viktig for oss å fortelle om det vi er vitne til i felt, og på den måten gi pasientene våre en stemme.

Les mer: Dette er årets glemte kriser

Artikkelen fortsetter under denne  videoen hvor nødhjelpskoordiantor, Lindis Hurum, forteller om sitt spesielle minnet fra oppdrag i Den sentralafrikanske republikkGlemte kriser

Leger Uten Grenser ble startet av leger og journalister fordi vi, i tillegg til å gi livreddende nødhjelp, forteller vi om det vi er vitne til i felt.

Det er dessverre alt for mange humanitære kriser som blir glemt og som havner på listen vår over glemte kriser år etter år. 

Glemte kriser kan være mennesker som ikke har tilgang på livreddende medisiner og vaksiner, mennesker på flukt, mennesker som ikke får humanitærhjelp, land eller områder med manglende helsesystemer eller mennesker som blir utsatt for vold og overgrep. 

Vi arrangerer også hvert år Et grenseløst skoleprosjekt for ungdomsskolen hvor vi besøker skoler over hele Norge og snakker om de glemte krisene.

Elevene blir da utfordret til å skape oppmersomhet rundt en eller flere av de glemte krisene. 

Les mer: Tidligere glemte kriser  

Artikkelen fortsetter under bildet 

Abdia er fødselshjelper og flyktet til Kenya i 1991. Hun har født og oppdratt barn i Dadaab-leiren. Mannen hennes og to av barna hennes mistet livet i leiren
Livet som gammel er utfordrende, og hun har liten tro på at hun en dag vender tilbake til Somalia. Foto: Paul Odongo / Leger Uten Grenser

 

De glemte menneskene i Kenyas evige flyktningleir

En av krisene i 2020 handler om livene til de 217.000 menneskene som bor i flyktningleiren, Dadaab, i Kenya. Leiren ble opprettet for snart 30 år siden. 

Hvordan er det å tilbringe mesteparten av livet i en flyktningleir med konstant uvisshet om fremtiden? 

På det meste bodde det nesten én halv million flyktninger i det som tidligere var verdens største flyktningleir i verden nordøst i Kenya.

De aller fleste var menn, kvinner og barn som hadde flyktet fra vold og konflikt i nabolandet Somalia. 

Det er store helsebehov som ikke blir ivaretatt og pasientene våre forteller at humanitærhjelpen blir mindre for hvert år. 

De fleste kan ikke få arbeid, de kan ikke bevege seg fritt utenfor leirene, og nesten alle er avhengige av humanitær hjelp for å overleve. 

Dårlige vann- og sanitærforhold gjør at faren for sykdomsutbrudd henger over befolkningen konstant.

I 2019 var det to kolerautbrudd, og i løpet av juni 2020 hadde ti mennesker fått påvist covid-19.

Mange har levd hele, eller største delen av livet sitt i leirene. Den vedvarende usikkerheten går også utover flyktningenes mentale helse. 

Hvordan kan det ha seg at det som var en nødløsning på en akutt krise, nå har gått over til å bli en 30 år gammeø glemt og kronisk krise?

Glemt krise 2020: De glemte menneskene i Kenyas evige flyktningleir

Artikkelen fortsetter under bildet 

DR Kongo: En gjeng hiv-aktivister i Kinshasa i Den Demokratiske republikken Kongo jobbet sammen med oss om å forsøke å bryte ned skam og stigma knyttet til hiv.
I tillegg tilhivtesting og behandling av hiv/aids jobber vi i Kinshasa med helseinformasjonsarbeid spesielt rettet mot ungdom. Foto: Sara Creta

 

Glemte fremskritt

De siste årene har vi også valgt å presentere glemte fremskritt, fordi fremskritt i likhet med glemte kriser sjeldent får oppmerksomhet i media. Vi ønsker å belyse fremgang i verden, fordi vi vet at det nytter med økt kunnskap, oppmerksomhet og synlighet for å skape endringer for pasientene våre i felt. Et av disse er hvordan hiv-kampen har bidratt til at rekordmange hiv-pasienter er i behandling, og millioner av liv er derfor spart.

11 millioner hivdødsfall spart siden 2000

I dag har nesten 38 millioner mennesker hiv, men rekordmange av disse er i behandling. Nesten halvparten så mange dør i dag av hiv/aids enn for 20 år siden.

De vanligste hiv-medisinene for ikke-komplisert hiv-infeksjon er tilgjengelige og billige I mange land med høy forekomst av viruset. Man fortsetter å bryte ned stigma og skam rundt viruset.  

Engasjement, kunnskap og oppmerksomhet i sivilsamfunnet, sammen med store investeringer fra ulike aktører, har skapt enorme fremskritt i kampen mot hiv.

Samtidig er den langt ifra over, og fremdeles er det store forskjeller fra land til land. Korona-pandemien kan gjøre det vanskeligere å teste, behandle og foebygge hiv/aids i flere land. 

For å se hvor langt vi er kommet, må vi gå bakover. Hvordan har man forsøkt å bekjempe viruset som så altfor lenge ble sett på som en dødsdom?  

Glemt fremskritt: 11 millioner hivdødsfall spart siden 2000

Artikkelen fortsetter under bildet 

Glemt fremskritt: To år tok det å stanse utbruddet. Men hvorfor tok det så lang tid, og hvordan kan vi stå enda bedre rustet mot ebola-utbrudd i fremtiden?
Det at ebolautbruddet i Øst-Kongo ble erklært over i midten av 2020 er et av våre glemte fremskritt. Foto: John Wessels

 

Et grenseløst skoleprosjekt for ungdomsskolen

Hver høst arrangerer Leger Uten Grenser Et grenseløst skoleprosjekt som handler om å skape oppmerksomhet rundt glemte kriser og glemte fremskritt. Alle skolene som deltar får besøk av en feltarbeider i løpet av prosjektperioden sin, og alle kan være med å konkurrere om årets Témoignage-pris.

Skoleprosjektet er skreddersydd for å nå kompetansemål i ungdomsskolen, og er særlig relevant i norsk, samfunnsfag, KRLE, naturfag og mediefag

Les mer: Her finner du alt av informasjon om skoleprosjektet

Artikkelen fortsetter under videoen av de tre jentene fra Rygge skole som vant skoleprosjektkonkurransen i 2019
 

 

Om skoleprosjektet

Læringsopplegget går ut på at ungdomsskoleelever får mulighet til å utvikle sin kritiske sans og forståelse av det moderne informasjonssamfunnet gjennom å drøfte og fordype seg i hvorfor noen land og kriser får mer oppmerksomhet enn andre.

Elevene vil bli utfordret til å skape oppmerksomhet rundt glemte kriser eller fremskritt. Dette kan de gjøre gjennom å lage et medieprodukt, arrangere et event, auksjonere eller skrive kronikk, lage avis- eller film.

I tillegg til detaljert informasjon rundt årets glemte kriser og fremskritt vil bilder og videoer være tilgjengelige for elevene å bruke til oppgaven sin.  Det vil også være tips, nyttige linker og annen relevant informasjon. Dette vil bli tilgjengelig på denne nettsiden fra 1. september.

Artikkelen fortsetter under bildet 

Vinnerskole 2018: I 2018 vant Ål ungdomsskole hovedprisen. De hadde i flere kanaler klart å skape oppmerksomhet rundt den glemte krisen i Øst-Kongo.
Her hadde elevene blant annet laget bannere som de hang opp ved veiene, reist til Oslo og overtatt NRK Supers Instagram-konto, og fått til flere oppslag i lokalavisen sin. Foto: Privat 

 

Besøk av feltarbeider

Alle skolene som deltar i skoleprosjektet vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i perioden 1. september til 1. desember. For å koordinere disse besøkene best mulig, har vi satt opp en fylkesplan vi anbefaler å følge. Les mer.

Skoleprosjekt konkurranse

Skoleprosjektkonkurransen gir skolene en mulighet til å delta i konkurransen om årets Témoignage-pris. Témoignage er fransk og betyr å bære vitne: Å varsle om overgrep og glemte kriser.

Témoignage er viktig, fordi færre dør når flere vet. Les mer. 

Vinn drømmedag til Oslo

Hver skole kan sende inn sitt beste bidrag og vinneren av skoleprosjektet vil bli annonsert i midten av desember. Vinnergruppa vinner en drømmetur til Oslo på nyåret. 

Kontakt

Skulle det være noen spørsmål, ta kontakt med prosjektleder Marte Woxen Burum på
glemte.kriser@legerutengrenser.no | 988 40 132

Frist for å melde seg på skoleprosjektet 2020 er 20. august

Her auksjonerer elever ved Ris skole i Oslo foran Majorstua T-banestasjon for å skape oppmerksomhet rundt glemte kriser i 2017. Foto: Privat
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen