Akuttmedisinsk lege

Foto: Leger Uten Grenser

Akuttmedisinsk lege


Akuttmedisinsk lege har oversikt over akuttavdelingens funksjoner, fra innleggelser til utskrivninger av pasienter, i henhold til prosjektets mål og i samarbeid med de andre sykehusavdelingene.  

Hjem > Jobb for oss > Akuttmedisinsk lege

Som akuttmedisinsk lege er du ansvarlig for å tilby den beste medisinske behandlingen til pasientene og du er involvert i triage, pasientflyt og implementering av protokoller. 

Du har ansvar for å opplære og administrere de nasjonalt ansatte. For å sikre en gradvis overføring av ansvar vil opplæring skje både teoretisk og praktisk. 

Kvalifikasjoner:

 • Lege med spesialisering i akuttmedisisn (eller tilsvarende) 
 • Er villig til å ta den personlige oppofringen det er å være borte fra familie og venner over en lengre periode 
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter 
 • Gode engelskkunnskaper.

Lengden på oppdragene: 

 • 9 til 12 måneder 

Sebastian Spencer er akuttmedisinsk lege og leder for den medisinske avdelingen i Brussel. På denne videoen snakker han om sine erfaringer fra felt og hans motivasjon til å fortsette å jobbe for Leger Uten Grenser. 

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger.
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som akuttmedisinsk lege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen