Anestesilege

Foto: Leger Uten Grenser / Jean-Christophe Nougaret

Anestesilege


Som anestesilege for Leger Uten Grenser jobber du med både veiledning og opplæring, samtidig som du hjelper mennesker i store smerter under vanskelige forhold.

Hjem > Jobb for oss > Anestesilege

For å kunne arbeide med oss som anestesilege, må du være veldig fleksibel. Du må mestre å stå overfor hyppige og varierende utfordringer, med alt fra traumepasienter til kvinner som trenger akutt keisersnitt, ofte med svært begrensede ressurser tilgjengelig i forhold til hva du er vant til. I tillegg til arbeidet i operasjonssalen, vil du få ansvar for pre-operativ vurdering og gjenoppliving, samt postoperativ behandling (inkludert smertebehandling). Du vil også være involvert i tilsynet med - og opplæring av lokalt personell. Du må være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset; det er ikke engang sikkert du vil ha tilgang til røntgen.

Ansvarsområder:

 • Kirurgiske prosedyrer
 • Pre operativ vurdering og gjenoppliving
 • Postoperativ omsorg (inkludert smertebehandling).
 • Tilsyn av nasjonale medarbeidere som jobber i utvinningsrom og avdelingene

Les mer om å være del av det kirurigiske teamet her 

Anestesilege forbreder en epidural for Barbara Torchon, 23, i operasjonsalen før et keisersnitt ved Leger Uten Grenser sitt senter i Port-au-Prince, Haiti, Oktober 19, 2015. Foto: Leger Uten Grenser/
Shiho Fukada 

 

Kvalifikasjoner 

 • Må oppfylle de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere.
 • Godkjent anestesilege eller fullført minimum 3 år av spesialistløpet. Basert på en individuell vurdering av ferdigheter, kan også leger som er i sitt tredje år av spesialiseringen bli validert.
 • Erfaring fra anestesi innen pediatri, obstetrikk og traumer.
 • Evne til å arbeide selvstendig med begrenset utstyr og ressurser
 • Villig til å rette seg etter Leger Uten Grensers anestesiprotokoller (som vil kunne variere fra det du er vant til)
 • Mulighet for å arbeide i felt i minimum 6 uker
 • Mulighet for å arbeide i felt med varighet fra seks uker til seks måneder, avhengig av konteksten, etter et første oppdrag på rundt tre måneder.
 • Ønskelig at du er tilgjengelig på kort varsel (i en akutt katastrofesituasjon kan anestesileger måtte reise innen 24 til 48 timer)

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her.  Ønsker du utdypende informasjon kan du lese mer her.

Merk

 • Søkere innen anestesi må fylle ut et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene. CV’en og skjemaet for ferdighetsvurdering til kandidaten vil bli vurdert og validert av en teknisk rådgiver for anestesi fra Leger Uten Grenser før det tilbys intervju
 • Det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for anestesileger i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko.
 • Fordi mange av prosjektene våre er akutte, er det ofte behov for anestesileger på svært kort varsel.  For andre mer langsiktige prosjekter kan det imidlertid være mulig å bekrefte et oppdrag god tid i forveien.  Hvis du er genuint interessert i å arbeide hos oss, men er bekymret for varslingstiden, oppfordrer vi deg til å likevel søke. Dine individuelle forhold kan diskuteres som en del av intervjuprosessen.
   


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksibel (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig i mindre grad
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17.589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykososial oppfølging før, under og etter oppdrag

Vennligst ta en titt på denne videoen om hvordan det er å jobbe i felt for Leger Uten Grenser før du søker. 

Ønsker du å jobbe som anestesilege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen