Barnelege

Foto: Leger Uten Grenser / Julie Remy

Barnelege


I arbeid for Leger Uten Grenser kan det være at du må håndtere en mesling- eller meningittepidemi, ha ansvar for alvorlig syke nyfødte, skadde eller underernærte barn, eller arbeide med fordrevne barn i en flyktningeleir.

Hjem > Jobb for oss > Barnelege

Du vil få bruk for dine lederegenskaper og dine administrative ferdigheter når du har ansvar for oppfølging og opplæring av lokale medarbeidere.  Du vil ikke måtte håndtere disse utfordringene alene – Leger Uten Grenser stiller med teknisk støtte fra eksperter, retningslinjer og protokoller.

Ansvarsområder:

 • Bruke medisinsk kunnskap og ferdigheter til å diagnostiere og behandle barn i prosjektet
 • Ha ansvar for oppføling og opplæring av pediatriske ansatte
 • Sikre integrert nyfødt og pediatrisk omsorg gjennom akutte og polikliniske avdelingstjenester
 • Behandle tilfeller av underernæring i tråd med protokoller og universelle forholdsregler
 • Foreslå endringer i nåværende pediatrisk omsorgsstyring, implementer dem når godkjent av pediatrisk rådgiver
 • Sikre kvaliteten på omsorgsgiving ved å gi løpende opplæring til det tverrfaglige medisinske / paramedisinske teamet, gjennomgå kompliserte saker og gi teknisk rådgivning
 • Sørg for at pasienter og familier forblir informert om hvilken behandling som skal følges, og kontroller at de har forstått det
 • Sørg for at faglig selvstendighet og konfidensialitet respekteres, og demonstrer en god holdning og tilnærming ovenfor pasienter og deres omsorgspersoner
 • Oppfølging og veiledning av avdelingen sitt virke og dens pasientflyt; gi råd om organiseringen av ulike pediatriske avdelinger, inkludert, ankomst, overføring og utslippskriterier
 • Komme med råd om prosedyren for henvisninger fra fødsels- og barselavdelinger
 • Bidra med dataanalyse, kontrollering og rapportering med hensikt om å forbedre kvaliteten på omsorg
Barnelege Ulli Muller og barnesykepleier Fleur Riemersma undersøker premature i Delmas , Port-au-Prince, Haiti, Oktober 2015. Foto: Leger Uten Grenser/Olga Victorie


Kvalifikasjoner 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Minimum to års klinisk erfaring innen pediatri, men med mindre erfaring kan du likevel bli betraktet som «lege med pediatriske ferdigheter» 
 • Leger som enda tar spesialisering innen pediatri må ha bestått kurs i tropemedisin godkjent av Leger Uten Grenser, eller minimum 1 års relevant arbeidserfaring i fra tropisk strøk
 • Forpliktelse og forståelse av Leger Uten Grensers grunnprinsipper, etiske retningslinjer og Charter.
 • Er villig til å å være borte fra familie og venner over en lengre periode.
 • Gode engelskkunnskaper.

Lengde på oppdragene

 • 6 til 12 måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Ytterligere klinisk erfaring fra områder som obstetrikk/gynekologi, ernæring, akuttmedisin, infeksjonssykdommer (seksuelt overførbare sykdommer, HIV/AIDS,TB), folkehelse, allmennmedisin, anestesi, intensivavdeling eller småkirurgi

Merk

 • Fullført spesialistutdanning er ikke obligatorisk før du søker, men Leger Uten Grenser har betydelig behov for fullt kvalifiserte barneleger.
 • Barneleger og leger med erfaring innen pediatri vil bli vurdert for feltoppdrag med en varighet på seks måneder, men i noen tilfeller med akutte behov kan det blir kortere
 • Det er viktig å være klar over at det ligger i vårt arbeids natur at det ofte er behov for akuttleger med pediatrisk erfaring i svært utfordrende kontekster med potensielt høy sikkerhetsrisiko. 
 • Barneleger og leger med pediatrisk erfaring må sende inn et skjema for ferdighetsvurdering i tillegg til de vanlige søknadskravene.  CV og ferdighetsskjema vil bli vurdert og validert av en pediatrisk rådgiver før det tilbys intervju 

Leger som ikke oppnår det nødvendige nivået av pediatriske ferdigheter, vil få søknadene vurdert i henhold til kravene for generelle leger.


Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og å lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne til å organisere, prioritere og til å ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Norske rettigheter når du er ute på oppdrag
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

Ønsker du å jobbe som barnelege? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen