Operasjonssykepleier

Foto: Leger Uten Grenser / Patrick Zachmann

Operasjonssykepleier


Våre operasjonssykepleiere arbeider ofte i et kriseteam for å behandle traumepasienter i konfliktområder eller etter naturkatastrofer.

Hjem > Jobb for oss > Operasjonssykepleier

Alternativt kan du være en del av et team som yter kirurgisk hjelp på lengre sikt til lokalsamfunn som mangler tilgang til et fungerende helsevesen, både i avsidesliggende områder eller i en by hvor trafikkskadde kan være en stor del av pasientgruppen. Uansett hvor du jobber, må du være forberedt på at det diagnostiske utstyret og fasilitetene i operasjonssalen vil være begrenset – det er ikke engang sikkert at du vil ha tilgang på røntgen.

Som operasjonssykepleier for Leger Uten Grenser vil du ha ansvar for operasjonssalen, oppvåkningsenheten og steriliseringsteamet, inkludert ansvar for opplæring og oppfølging av lokalt ansatte i ditt team. 

I tillegg er det nødvendig med et tett samarbeid med kirurger, anestesileger, ledere for sykehusavdelinger og logistikkteamet.

Dersom det oppstår en nødsituasjon som krever din kompetanse, kan vi be deg om å dra i felt på svært kort varsel. Du kan også måtte være på vakt 24/7 under hele oppdraget. Leger Uten Grenser tilbyr imidlertid operasjonssykepleiere muligheten for å ta kortere oppdrag enn det som ellers er vanlig.

 

Kvalifikasjoner: 

 • Samsvar med de grunnleggende kriteriene vi har for alle potensielle feltarbeidere
 • Erfaring fra generell kirurgi, og/eller traume, ortopedi, obstetrikk
 • Generell kunnskap om alle oppgavene i operasjonssalen (må være i stand til å lære opp ansatte og lede operasjonssalen)
 • Evne til å jobbe i et lavteknologisk miljø
 • Tilgjengelig for feltarbeid i minst 3 måneder

Ønskede tilleggskvalifikasjoner

 • Ledererfaring som operasjonssykepleier
 • Tilgjengelig på kort varsel (i nødsituasjoner kan operasjonssykepleiere måtte dra innen 24 – 48 timer)

Les mer om å være del av det kirurgiske teamet her. 

Merk

CV’en din MÅ omfatte følgende informasjon:

 • Grad av autonomi innen ulike ansvarsområder
 • Din erfaring og rolle innen sterilisering og hygiene
 • Operasjonstyper som du har erfaring med
 • Antall og type (større/mindre) operasjoner per måned i operasjonssalen(e) du har erfaring fra
 • Antall ansatte du arbeider med og/eller leder i operasjonssalen

Grunnleggende kriterier for alle potensielle feltarbeidere uavhengig av profil 

 • Forståelse for Leger Uten Grensers grunnprinsipper
 • Kunnskap om Leger Uten Grensers arbeid og om humanitær sektor generelt
 • Minimum to års yrkeserfaring etter fullført utdanning
 • Erfaring med å veilede, lære opp og lede andre 
 • Evne til å fungere i et flerkulturelt- og tverrfaglig team
 • Evne ti lå organisere, prioritere og ta initiativ
 • Villighet til å ta personlig risiko ved å arbeide i potensielt ustabile omgivelser
 • Internasjonal reiseerfaring og/eller arbeidserfaring fra ressursfattige land
 • Evne til å takle stress
 • Mulighet for å arbeide i felt i minst 6 til 12 måneder for første oppdrag i felt. Unntak gjelder for gynekologer, anestesileger og kirurger
 • Perioden du er tilgjengelig for oppdrag må være fleksible (se Spørsmål og svar «Tilgjengelighet og oppdragsvarighet» for mer informasjon)
 • Personer med medisinsk bakgrunn må ha gyldig autorisasjon (ikke nødvendigvis norsk)
 • Plettfri vandel

Ønskelige tilleggskriterier:

 • Språkkunnskaper er en fordel – spesielt fransk og arabisk – på mellomnivå B1 eller høyere. Spansk, portugisisk og russisk kan også være nyttig
 • Interesse for og/eller erfaring med internasjonale humanitære spørsmål, internasjonale relasjoner, antropologi og lignende
 • Tidligere felterfaring i en lignende rolle i en frivillig organisasjon

Vi tilbyr og dekker:

 • Refusjon av nødvendige vaksinasjoner
 • Nødvendige visa og arbeidstillatelser
 • Lønn fra 17 589 NOK i mnd. + dagpenger i felt (varierer fra prosjekt til prosjekt)
 • Økning i lønn etter 12 måneder i felt, og deretter med jevne mellomrom på en måte som reflekterer faglig kompetanse, tidligere erfaring og økende ansvarsnivå.
 • Betalt ferie, 25 dager hvert år, 30 dager hvis du har en kontrakt på et tolvmåneders oppdrag.
 • Pensjonsinnskudd 4%
 • Innkvartering under feltoppdraget
 • Tur-retur transport
 • Medisinsk forsikring, uføreforsikring og livsforsikring
 • Psykologisk oppfølging etter oppdrag

 

 

Ønsker du å jobbe som operasjonssykepleier? Søk her

Mer informasjon? Send en e-post til rekruttering@legerutengrenser.no

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen