Armenia

Foto: Bruno De Cock

Armenia


Leger Uten Grenser har jobbet med tuberkulose i Armenia i mange år, men overleverte de siste prosjektene til helsemyndighetene i 2019. 

Hjem > Land > Armenia
Oppdatert 16.02.2021
        

Dette er situasjonen

Tuberkulose har lenge vært et folkehelseproblem i Armenia. Det anslås at det finnes 41 nye tilfeller av medisin-sensitiv tuberkulose per 100.000 innbygger per år. Samtidig er 11 prosent av nye tilfeller, og 47 prosent av tilfeller som tidligere har fått behandling, resistente. 

Hovedutfordringen i den vanligste behandling av MDR-RB er varigheten, og bivirkningene av behandlingen. Å motta behandling innebærer gjerne å ta opptil 20 tabletter daglig i to år, i tillegg til måneder med smertefulle injeksjoner. Injeksjonene må settes to ganger daglig, og enkelte pasienter får et implantat som gjør dette litt lettere. Varig hørselstap, alvorlig depresjon, økt selvmordsfare og psykose er blant bivirkningene av behandlingen.

Det at sykdommen er resistent betyr at behandlingen er vellykket for bare omlag halvparten av pasienter med MDR-TB, og en bare en fjerdedel av pasienter med utvidet medisin-resistent tuberkulose. Armenia var en av de første landene i verden som godkjente bruken av to nye tuberkulose-medikamenter, Bedaquiline og Delamanid. Disse medikamentene er mindre giftige, gir færre bivirkninger og er mer effektive. 

Les mer: Tuberkulose

Dette har vi gjort i Armenia

Leger Uten Grenser har jobbet i Armenia siden 1998, men overleverte de siste prosjektene våre i 2019. Vi har primært i landet jobbet med tuberkulose og nyere og mer effektive behandlingsformer. I 2018 hadde vi 13 nye pasienter på det nye MDR-TB- behandling, og 21 pasienter startet på hepatitt C-behandling. De siste fem årene har vi hatt rundt 1700 pasienter i tuberkulose-programmene våre og et titalls hepatitt C-pasienter. 

BEHANDLING: Behandlingsalternativer for pasienter med resistent tuberkulose kan vare opp til to år, ha mange alvorlige bieffekter, og er dyre. Dessuten blir man bare frisk i 50 prosent av tilfellene. Foto: Leger Uten Grenser

 

 

 HVORFOR ER VI I ARMENIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen