Liberia

Foto: Marco Garofalo

Liberia


I Liberia har Leger Uten Grenser et sykehus i hovedstaden som blant annet tilbyr spesialisert helsehjelp til barn. 

Hjem > Land > Liberia
15.06.2017 | Oppdatert 01.04.2020
        

I hovedstaden Monrovia driver Leger Uten Grenser et barnesykehus, hvor vi gir spesialisert helsehjelp, inkludert kirurgi. Vi støtter også flere helsesentre for å gjøre psykiatrisk behandling mer tilgjengelig.

Liberia, samt Guinea og Sierra Leone, ble hardt rammet av tidenes største ebolautbrudd i 2014-2016. Til sammen fikk over 28.000 mennesker viruset, og flere enn 11.300 døde. I Liberia ble over 10.600 personer smittet og over 4800 dødsfall ble rapportert inn, inkludert 189 helsearbeidere.

Det allerede svake helsesystemet ble dermed enda svakere. Selv om helsesystemet gradvis bygges opp igjen, er det fortsatt store mangler, særlig i områder som pediatrisk hjelp og psykisk hjelp.

Leger Uten Grenser begynte å jobbe i Liberia i 1990 som en følge av en borgerkrig som tok livet av flere enn 250.000 mennesker i perioden 1989-2003. 

Dette gjorde vi i Liberia i 2018

I 2015 åpnet vi Bardnesville sykehus i Monrovia for å gi spesialisert hjelp til barn, ettersom det liberiske helsesystemet ble sterkt redusert under ebolautbruddet som pågikk i Vest-Afrika.

Ved sykehuset tar vi imot barn fra alderen én måned til 15 år, og vi mottar og hjelper noen av de mest kritiske syke pasientene fra et stort byområde på rundt en million innbyggere.

I 2018 hadde vi rundt 100 pasienter i uken som led av malaria, alvorlig akutt underernæring, ikke-blodig diaré og luftveisinfeksjoner. Sykehuset har et akuttmottak, en intensivavdeling, en barneavdeling og en ernæringsavdeling og er også et sertifisert opplæringssykehus for sykepleierstudenter.

I januar startet vi et kirurgisk program for barn på Bardnesville sykehus, og i løpet av året gjennomførte vi 735 behandlinger, inkludert akutte operasjoner og vanlige operasjoner som for eksempel for brokk.

Mot slutten av året bygde vi en ny operasjonsstue for å utføre blant annet rekonstruktiv plastikkirurgi, som ikke er allment tilgjengelig i Liberia.

Vi har også utvidet vårt arbeid med mentalhelse og epilepsi rundt Monrovia, i Montserrado fylke. Basert på en modell fra Verdens helseorganisasjon jobbet vi sammen med helsemyndigheter i fylket for å gjøre psykiatrisk behandling tilgjengelig. Vi drev blant annet opplæring og ga medisiner til fire sentre for grunnleggende helsehjelp, for å behandle tilstander som bipolar lidelse, alvorlig depresjon, posttraumatisk stresslidelse og schizofreni, samt epilepsi.

I tillegg jobbet helsepersonell og rådgivere med å identifisere pasienter i lokalsamfunnene, samt støttet behandling hjemme og økte bevisstheten rundt psykisk helse.

I 2018 hadde vi 5360 pasienter innlagt på sykehus, 1430 barn innlagt for underernæring,

3500 fikk behandling for malaria, og vi gjennomførte 740 større kirurgiske operasjoner.

 

 

 HVORFOR ER VI I LIBERIA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen