Myanmar (tidligere Burma)

Foto: Anthony Kwan

Myanmar (tidligere Burma)


I Myanmar jobber vi med å gi helsehjelp til sårbare lokalsamfunn og behandling og oppfølging av hiv-pasienter. 

Hjem > Land > Myanmar (tidligere Burma)
Oppdatert 19.02.2021
        

Dette er situasjonen: 

Myanmar grenser blant annet mot Kina, Bangladesh og Thailand. I Rakhine-delstaten bor det ulike minoriteter, mange med svært begrenset tilgang på helsehjelp. Rohingyaene utgjør en stor del av innbyggerne i Rakhine-delstaten, selv om det i 2017 flyktet mange hundretusener til nabolandet Bangladesh. Rohingyaene har i flere tiår vært utsatt for diskrimmering og forfølgelse, og har heller ikke statsborgerskap i Myanmar. Flere ganger har det oppstått sammenstøt i Rakhine-delstaten. Det er også flere andre lokalsamfunn med begrenset tilgang til helsehjelp andre steder i landet. 

I februar 2021 ble det utført et militærkupp I Myanmar og Leger Uten Grenser er dypt bekymret over de siste ulovlige arrestasjonene av helsearbeidere, og av befolkningen generelt, i kjølvannet av dette. 

Hva gjør Leger Uten Grenser

I Myanmar jobber Leger Uten Grenser med å gi helsehjelp i Rakhine-delstaten der vi har mulighet. Gjennom mobile klinikker gir vi også helsehjelp til lokalsamfunn i Naga, Sagain – en avsidesliggende region oppe i fjellene nord i landet. Disse menneskene har svært begrenset tilgang på helsehjelp, noen ganger i månedsvis under regntiden. 

Vi har også hatt titusenvis av hiv-pasienter i behandling i Myanmar, men jobber nå med å overføre disse pasientene til det nasjonale hiv- og aidsprogrammet i landet. Dette innebærer også hiv-pasienter med andre sykdommer, som hepatitt C, tuberkulose og multiresistent tuberkulose. 

I 2019 utførte Leger Uten Grenser 41.000 pasientkonsultasjoner og hadde 15.100 hiv-pasienter i behandling. Det var også 430 pasienter som startet tuberkulosebehandling, og 1540 startet behandling for hepatitt C i Myanmar. 

Leger Uten Grensers siste nyheter fra Myanmar

Artikkelen fortsetter under bildet

Bangladesh: Flere enn 700.000 rohingya-flyktninger har flyktet fra Myanmar til Bangladesh siden 25. august 2017,
men fremdeles bor det hundretusener av rohingyaer igjen i Rakhine-delstaten. Foto: Robin Hammond

 

Helsehjelp I Rakhine-delstaten

Rohingyaene er en muslimsk minoritet, de er statsløse og et av verdens mest forfulgte folkeslag. Leger Uten Grenser har jobbet med å gi helsehjelp til rohingyaene og andre minioriteter i Rakhine-delstaten i Myanmar i årevis. Dette arbeidet har ikke vært like enkelt, og vi ble blant annet i 2017 nektet tillatelse til å arbeide nord i landet. Vi har flere ganger etterlyst at humanitære aktører må få bedre tilgang til Rakhine, ettersom det er svært begrenset tilgang på helsehjelp. Vi har også store prosjekter i nabolandet Bangladesh, hvor det bor nesten én million rohingya-flyktninger i Cox's Bazar. De aller fleste flyktet til Bangladesh i 2017 etter en rekke målrettete angrep i Rakhine-delstaten utført av det myanmarske militæret. 

Vårt arbeid i Myanmar i 2018

Artikkelen fortsetter under bildet

Her går Leger Uten Grenser team for å nå aviseliggende områder i Ah Nauk Ye camp i Myanmar for å sette opp en mobil klinikk. Her finnes det nesten ikke finnes andre helsetilbud. 
Foto: Scott Hamilton/MSF

Det var veldig få humanitære hjelpearbeidere som fikk tilgang nord i delstaten i 2018, og desto færre som kunne drive hjelpearbeid. Vi forsøkte flere ganger i løpet av 2018 å få tillatelse til å kunne gi helsehjelp i Maungdaw, men fikk kun fra juli utføre mindre rådgivningsstøtte for hiv-pasienter på to sykehus. 

Vi hadde mobile team i Sittwe, sentralt i Rakhine, som ga grunnleggende helsehjelp og henviste pasienter med akutte behov. I 2018 opprettet vi et nytt mentalhelseprogram hvor team jevnlig besøkte leirer i Pauktaw Township. I disse leirene har kaman- og rohingyaer blitt holdt siden 2012. Vi hadde også tilsvarende prosjekter i Aung Mingalar, en lukket ghetto i Sittwe og landsbyer i Sittwe og Ponnagyun Township. 

Leger Uten Grenser bekymrer seg over helsesituasjonen og leveforholdene til de som fremdeles bor i Rakhine-delstaten. Vi fortsatte derfor i 2018 å sette fokus på at myndighetene i landet må gi flere humanitære aktører tilgang. 

Rapport fra 2017: Flere enn 6.700 rohingyaer ble drept i Rakhine-delstaten i Myanmar på kun én måned

Artikkelen fortsetter etter bildet

RAKHINE-DELSTATEN FEB 2013: Leger Uten Grenser har ikke hatt tilgang til Nord-Rakhine på over ett år.Tidligere hadde orginasjonen fire klinikker som utførte rundt 11.000 pasientkonsultasjoner hver måned. 
Babyen på bildet ble behandlet for diaré. Denne dagen 3. februar 2013 behandlet Leger Uten Grenser 80 barn mot diaré. Foto: Kaung Htet / Leger Uten Grenser

 

Overføring av hiv-pasienter til det nasjonale hiv-programmet 

Tidligere har Leger Uten Grenser vært en av de største aktørene innen hiv-behandling i Myanmar. I 2018 hadde vi først rundt 20.500 hivpasienter i behandling. I 2018 fortsatte vi å overføre pasientene våre til det nasjonale hiv-programmet i landet. Dette arbeidet ble gjort i tett samarbeid med helsemyndighetene, og har som mål å sørge for at pasienter kan få behandling nærmere der de bor. Dette innebar også hiv-pasienter med andre sykdommer, som hepatitt C og tuberkulose. 

I løpet av året ble pasienter overført fra prosjektene våre i Yangon, Shan, Kachin og Dawei. Bare i Yangon fikk vi overført 6000 pasienter til dette hiv-programmet i 2018. Vi fortsatte å gi omsorg og behandling til de resterende pasientene våre, samt at vi i større grad kunne fokusere på forebyggingsarbeid som helseinformasjonsarbeid og rådgivning. Dette ble særlig gitt til sårbare grupper, som fiskere, sexarbeidere og migranter i Shan og Kachin. Her har konflikt ført til at mange har vært internt fordrevne, noe som også har hindret folk å enkelt kunne oppsøke helsehjelp. 

I løpet av desember 2018 hadde vi fortsatt 2270 hivpasienter i behandling i Dawei. Her tester vi også pasienter for hepatitt C, og behandler viruset som skader leveren. Nesten 90 prosent av hepatitt C-pasientene våre ble behandlet med de nye effektivere medisinene i 2018. 

Artikkelen fortsetter etter bildet

DAWEI BY: Lokale sykepleiere, støttet av Leger Uten Grenser, tar i mot en hiv-pasient for en regelmessig helsesjekk og påfyll av medisin. I 2015, startet Leger Uten Grenser et hiv-prosjekt og begynte å overføre klinisk stabile pasienter,
som responderer bra på behandlingen, over til det offentlige aidsbehandlingsprogrammet (NAP). I september 2016, hadde opptil 1.500 pasienter blitt overført. Foto: Aye Pyae Sone

 

Grunnleggende helsehjelp i Naga 

I Naga hadde vi mobile team som ga helsehjelp til mennesker i avsidesliggende områder i regionen som har mye fjell. Her har mange begrenset tilgang til helsehjelp og særlig under regntiden. Da kan mange bli avskåret fra helsehjelp i flere måneder. Disse teamene reiser opp til åtte timer på motorsykkel for å nå de mest avsidesliggende landsbyene – ofte på gjørmete veier. Her ble det i 2018 utført 8500 pasientkonsultasjoner, i tillegg til at vi støttet helsemyndighetene i landet med vaksinasjonskampanjer og helsesjekker 

 

INFORMASJON: En rådgiver for Leger Uten Grenser gir helseinformasjon om hiv ved barneskole i Tizit, et fiskersamfunn sør i Myanmar. Foto: Aye Pyae Sone


 

 HVORFOR ER VI I MYANMAR 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen