Ukraina

Foto: Adrienne Surprenant/MYOP

Ukraina


Som følge av eskaleringen av krigen i Ukraina jobber Leger Uten Grenser på spreng med nødhjelpsrespons der behovene for helsehjelp er størst i Ukraina. 

Hjem > Land > Ukraina
Oppdatert 09.06.2022
        

Hva er situasjonen i Ukraina?

Sivile rammes hardt av krigen. Harde kamper og angrep gjør det mange steder vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte. Folk har vært nød til å søke tilflukt i bomberom, metrostasjoner og kjellere. Mange har vært fanget uten mulighet til å komme seg trygt ut, og det er heller ingen trygg måte å nå frem til dem med humanitær hjelp. 

Også i områder som ikke har hatt aktive kamper, gjør stadige flyalarmer at folk ikke føler seg trygge. Befolkningen er i sjokk og frykter hva som vil skje videre. Uro, panikkanfall og søvnproblemer er symptomer vi ser hos mennesker over hele Ukraina. Behovet for psykisk helsehjelp er stort. 

Det er avgjørende at sivile har tilgang på trygge fluktruter fra områdene der krigføringen pågår. Disse fluktrutene kan ikke være tidsbegrensede.

Krigen legger også et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger. Mangel på utstyr og medisiner har vært blant de største problemene sykehus har stått overfor; det er store behov og lagrene går raskt tomt.

Hva gjør Leger Uten Grenser i Ukraina nå?

De første ukene av krigen fokuserte vi på å få inn kirurgisk utstyr, utstyr til behandling av traumeskader, akuttmottak, intensivavdelinger og medisiner. Samtidig som det fortsatt er behov for utstyr til traumebehandling i områder med aktiv krigføring, ser vi nå økt behov for medisiner mot kroniske lidelser som astma, diabetes og høyt blodtrykk, og vi tilpasser forsyningene i henhold til behovene på bakken. 

Vi fortsetter å drive opplæring av helsearbeidere, driver mobile klinikker og øker nå innsatsen innen mentalhelsehjelp flere steder i landet.

 • Siden 24. februar har vi sendt og distribuert mer enn 600 tonn medisinsk utstyr og hjelpeartikler.
 • Per 19. mai har vi flere enn 600 feltarbeidere på bakken i Ukraina.

Vår nåværende respons i Ukraina inkluderer:

 • Nye forsyninger av medisinske nødhjelpsartikler sendes inn fortløpende.
 • Personell som har spesialisert erfaring fra konfliktområder sendes inn for å støtte teamene som allerede er til stede.
 • I samarbeid med den ukrainske jernbanen, har vi bygd om to tog til et syketransport, og frakter krigsskadde til sykehus der får den behandlingen de trenger. På det ene toget kan vi gi grunnleggende helsehjelp. I det andre gir vi mer spesialisert medisinsk behandling og det kan derfor frakte pasienter med mer kompliserte skader og behov. Så langt har flere enn 547 pasienter blitt evakuert med våre tog.
 • I Kharkiv har vi hatt mobile klinikker på t-banestasjoner der folk gjemmer seg fra luftangrep, og har gjennomført flere enn 500 pasientkonsultasjoner. Prosjektet fases nå ut i takt med at situasjonen har blitt mer stabil.
 • Flere steder har vi opprettet tilbud innen mentalhelsehjelp og psykologisk førstehjelp.
 • På sykehus i Kyiv, Odessa, Zhytomyr, Lviv, Vinnytsia, Bila Tsverka, Mukachevo, Vinnytsia og i det østlige Ukraina, gir teamene våre opplæring i å ta hand om og behandle et høyt antall skadde.
 • Vi jobber med å raskt oppskalere den medisinske og humanitære responsen vår i ulike deler av landet, basert på vurderinger om hvor behovene er størst og hvor vi best kan hjelpe.

Kan du støtte vårt arbeid? Bli fast giver.

Responsen vår i ulike områder av Ukraina

Flere, overlappende medisinske behov – nye forsyninger trengs hele tiden

Å sørge for at de riktige medisinske forsyningene når frem til de riktige sykehusene når de trenger dem, er en av de viktigste måtene vi kan bistå medisinsk i Ukraina.

Så langt har vi fokusert på kirurgi, traumebehandling, akutt- og intensivmedisin, samt utstyr og medisiner. Men vi ser også økende behov utover dette, inkludert insulin for diabetespasienter og medisiner til pasienter med andre kroniske sykdommer som astma, høyt blodtrykk og hiv.

Det er en utfordring å få forsyningene frem. Foreløpig går fortsatt mange tog, og dette er et godt alternativ ettersom de har kapasitet til å frakte store mengder med forsyninger. Vi prøver også å finne andre måter å transportere forsyninger på.

Les også: Finding our most useful role in our response in and around Ukraine (msf.org)

Medisinsk tog frakter skadde til sykehus

I samarbeid med den ukrainske jernbanen har vi bygd om tog til sykehus på skinner. Togene frakter pasienter fra områder nær aktive krigssoner til sykehus i tryggere områder, der de får den medisinske behandlingen de trenger.

Siden 31. mars har vi gjennomført 22 turer og evakuert 594 mennesker med togene, inkludert pasienter og deres pårørende. 

Det ene toget har kapasitet til rundt 26 pasienter med alvorlige skader eller tilstander, i tillegg til andre med mindre kritiske medisisnke behov. Det andre toget frakter pasienter med mindre alvorlige skader eller tilstander.

De første ni pasientene ble fraktet fra Zaporizhzhia til sykehus i Lviv 1. april. Pasientene var skadet enten i, eller på flukt fra, Mariupol. Vi har også gjennomført en evakuering av barn fra et barnehjem i Zaporizhzhia. 

Forespørsler om evakuering av pasienter fra sykehus øst i Ukraina øker og vi planlegger flere evakueringer.

Les også: «Dere har et sykehustog? Da har jeg pasienter til dere »

Sentral-Ukraina

Kyiv og Busja

 • I Hostomel, i nærheten av Busja og Kyiv, har vi jobbet sammen med ukrainske leger for å gjenopprette helsetilbudet. Byen var okkupert av russiske styrker i 35 dager. Selv etter at styrkene dro, var mange redde for å forlate tilfluktsstedet. Nå er mobile klinikker, akuttmedisinsk hjelp og systemer for henvisning igjen operative.
 • I Kyiv følger vi opp flere enn 1000 pasienter med ikke-smittsomme sykdommer, særlig eldre og sårbare grupper. Frivillige hjelper oss med å levere medisiner hjem til disse pasientene.
 •  Vi har opprettet en telefontjeneste for mennesker som er utsatt for seksualisert vold og vold i hjemmet. Vi gir konfidensielle konsultasjoner og gir medikamenter for å forebygge hiv, seksuelt overførbare sykdommer og uønskede graviditeter. Dette tilbudet har vi også i Kharkiv og i Cherniv.
 • Vi gir støtte til tilfluktsrom for mennesker utsatt for seksualisert vold rundt i Kyiv med opplæring og vi gir psykisk helsehjelp.
 • Et av våre kirurgiske team har gitt opplæring på et barnesykehus i Kyiv, samt gjennomført kurs ved to andre sykehus. Opplæringen tok for seg hvordan man kan håndtere et høyt antall skadde pasienter, samt praktisk kirurgitrening.
 • Teamene våre gir også annen opplæring og støtte, med fokus på helsehjelp til pasienter med kroniske sykdommer og andre ikke-traumeskader, i områdene utenfor Kyiv.
 • Bila Tserkva, som ligger 80 kilometer sør for Kyiv, støtter vi også et kirurgisk sykehus med opplæring i å håndtere et høyt pasienttrykk

Kropyvnytskyi

Her har vi donert medisinsk utstyr, gitt opplæring av helsearbeidere og levert ut nødhjelpspakker til internt fordrevne. Vi har også gtt psykisk helsehjelp i byen og i perifere områder. Leger Uten Grenser støtter også et sykehus med hvordan de kan forbedre hjelp til ofre for seksualisert- og kjønnsbasert vold. I tillegg bistår vi med betaling av medisiner og transport for pasienter. 

Sørlige Ukraina

Odessa og Mykolaiv 

Flere hundre leger og sykepleiere har fått opplæring i triage (prioritering av pasienter basert på hvor alvorlig deres medisinske tilstand er), for å forberede helsepersonell på mulig høyt trykk av pasienter.

I Mykolaiv har vi gitt støtte til lokale frivillige som jobber med å tilføre logistiske utstyr inn og ut av den beleirede byen. 

Kryvyi Rih (sørlige Ukraina)

Et Leger Uten Grenser team støtter et sykehus i nærheten av frontlinjen med å opprette et akuttmottak og hvordan håndtere masseskadde. 

Nordlige Ukraina

Kharkiv (nord-østlige Ukraina)

I Kharkiv har angrepene avtatt og vi har derfor begynt å fase ut arbeidet vårt på t-banestasjonene, der vi tidligere har hatt mobile klinikker. Siden mars har vi gjennomført flere enn 500 pasientkonsultasjoner, men de fleste aktitvitene på metrostasjonene er nå avsluttet. Vi følger likevel opp neon av de mest sårbare menneskene som har blitt evakuert. De mobilene klinikkene er nå satt opp andre steder i byen. 

Vi har også donert utstyr og medisiner. Utenfor byen fortsetter vi arbeidet med å kartlegge behov i avsidesliggende landsbyer i Kharkiv Oblast. Vi har også satt opp en telefonlinje for Kharkiv by og oblast for å respondere på de pågående behovene for medisiner og vi gjør online konsultasjoner. Vi samarbeider også med et frivillig nettverk om hjemmelevering. 

Gå i dybden med podcasten «Det du ikke vet»: Glemte pasienter i Ukraina – med lege Morten Rostrup

Chernihiv 

Medisinske forsyninger har blitt donert til det regionale sykehuset og til fødselssykehuset i Chernihiv. Vi har også opprettet mobile klinikker i byen og landsbyer rundt.

Vinnytsia (vest-sentrale Ukraina)

I Vinnytsia gir vi helsehjelp til mennesker som har flyktet fra andre deler av landet. Vi har opprettet mobile klinikker i tilfluktsrom der vi blant annet behandler mennesker som lider av ulike kroniske sykdommer. Vi gir også psykisk helsehjelp.

Vi jobber med lokale sykehus for å hjelpe dem med å forberede seg på masseskade og utforsker hvordan vi kan gi vann- og sanitærhjelp.

Arbeidet med å opprette mer sykehusplass for eldre som er evakuert fra østlige deler av landet, pågår fortsatt. Vi gir støtte til og samarbeider med helsevesenet i denne prosessen.

Zhytomyr (nordvest i Ukraina)

I og rundt Zhytomyr har vi donert forsyninger relatert til håndtering av traumeskadde og gjennomført masseskadetrening på ni sykehus. Vi har også flyttet en betydelig del av våre tuberkuloseforsyninger fra Kyiv til Zhytomyr, hvor vi tidligere hadde et tuberkuloseprogram.

Vi jobber med å gradvis tilbakeføre aktivitetene våre i Zhytomy til å sørge for behandling av pasienter tuberkulose.

Donetsk og Luhansk regioner (østlige Ukraina)

Vi støtter helsefasiliteter nær frontlinjen i Donetsk-regionen for å sikre at de har nok av utstyr og medisiner. Vi gir opplæring for at helsepersonell skal kunne fortsette å behandle pasienter selv om forsyningslinjer stopper opp.

Vi har også gitt logistisk støtte til flere klinikker slik at de er i stand til å operere ved strømavbrudd og mangel på vann. De skal ha egne forsyninger som kan vare i en uke. Sykehusene vi har besøkt i Dontesk- og Luhansk-regionene har alle kirurgisk kapasitet, men på varierende nivå. Vi gir derfor veiledning, coaching og opplæring til sykehus for å forbedre og utvide den kirurgiske kapasiteten.

Vi har også opprettet en ambulansetjeneste som frakter pasienter som befinner seg nære frontlinjene, og som har behov for å evakueres for medisinsk behandling et annet sted. De kan også fraktes til andre deler av landet via sykehustogene våre.

Lviv (vestlige Ukraina)

Mange intert fordrevne befinner seg i Lviv og andre byer i vestlige Ukraina. Ofte har de forlatt hjemmene sine kun med det de kunne bære med seg.

Lokale frivillige og sivilsamfunnsorganisasjoner jobber på spreng for å hjelpe dem, men forholdene er tøffe, og overnattingsstedene er overfylte. Vi har donert soveposer, varme klær og telt til sivilsamfunnsorganisasjoner som støtter fordrevne og flyktninger.

Vi har også startet et nytt prosjekt for å bistå et av de større sykehusenes brannskade-enhet.

Mukachevo (sørvestlige Ukraina)

Vi har hjulpet sentralsykehusene i Berehove og Mukachevo, sørvest nær den ungarske grensen, med opplæring i håndtering av masseskade i tilfelle de mottar store tilstrømninger.

I områder med stor oppsamling av mennesker langs grensen til Ungarn, har vi opprettet mobile klinikker. Teamet ser tidlige tegn på at mentalhelsehjelp blir viktig og vi vil ha økt fokus på det, samt å sørge for at pasienter som tidligere har gått tilbehandling får fortsette behandlingen de trenger.

Uzhhorod og Ivano-Frankivsk (sørvest i Ukraina)

Vi har opprettet baser og kartlagt helsefasilitetene. Vi oppretter et nettverk for medisinske donasjoner til sykehus her og i frontlinjeområdene. Opplæring av lokalt helsepersonell er gjennomført og i Ivano-Frankivsk har vi startet opp gruppeterapi for internt fordrevne mennesker. 

Mobile klinikker

Vi har opprettet mobile klinikker langs grensen til Ungarn, hvor et betydelig antall mennesker er samlet. Vi ser tidlige tegn på at prioritering av psykisk helsehjelp blir viktig og arbeidet vårt vil fokusere i den retningen. I tillegg jobber vi for å sikre kontinuitet i oppfølgingen av pasienter som tidligere fulgte et medisinsk behandlingsløp, som nå risikerer å bli avbrutt fordi de har måttet flykte fra hjemmene sine.  

Vi har også mobile klinikker på t-banestasjoner i Kharkiv, der folk gjemmer seg mot angrep.

Hør en av våre ansatte, Olexander fra byen Mariupol, fortelle om situasjonen i byen. Opptak av telefonsamtale 6. mars 2022.

 

Respons i nabolandene

Som følge av det høye antallet mennesker som har flyktet fra Ukraina, gir vi humanitær og medisinsk hjelp i nabolandene. Vi er til stede Polen, Ungarn, Moldova, Slovakia, Russland og Hviterussland.

Les mer om responsen i nabolandene

Aktiviteter før februar 2022

Eskaleringen av konflikten i Ukraina førte til at vi måtte ta den vanskelige avgjørelsen om å midlertidig stanse de faste prosjektene våre, som vi drev frem til februar 2022. Aktivitetene som har blitt satt på pause er blant annet hiv-prosjektet i Severodonetsk, tuberkulose-prosjektet i Zhytomyr og helsetilbudet til konfliktrammede i Donetsk.

Leger Uten Grenser startet å jobbe i Ukraina for første gang i 1999. Siden 2014 har konflikten i Øst-Ukraina gått utover befolkningen og vi har siden da gitt grunnleggende helsehjelp til de som bor nærme frontlinjene. Vi har støttet opp behandling av sykdommer som tuberkulose, hiv og kroniske sykdommer, og vi har bistått i covid-19-responsen.

I 2020 utførte Leger Uten Grenser 3930 pasientkonsultasjoner, 1050 mentalhelsekonsultasjoner, 170 pasienter startet hepatitt-C-behandling og 91 startet behandling for multiresistent tuberkulose. Vi hadde også et hiv-prosjekt i Luhansk.

Artikkelen fortsetter under bildet

Heidi Niehus er sykepleier-ansvarlig og snakker her med en av våre tuberkulose-pasienter Halyna Uavrenko på prosjektet vårt i Zhytomyr. Her får pasienter ny og mer effektiv behandling 
mot multiresistent tuberkulose. Foto: Leger Uten Grenser 

 

Hepatitt C-behandling i Mykolaiv

I 2020 startet 170 pasienter hepatitt-C- behandling i Mykolaiv hvor vi støtter helsemyndighetene med testing og behandling av viruset. Gjennom holdningskampanjer og psykososial støtte har vi også bidratt til å bryte ned stigma til sykdommen, og oppmuntret flere til å bli teste seg og få behandling. Hepaitt-C er et virus som angriper leveren og kan i verste fall uten behandling føre til leversvikt og død. 

Glemt fremskritt 2018: Billigere hepatitt C-medisiner redder liv

Hiv-prosjekt i Luhansk

I Luhansk-regionen støttet vi et nasjonalt hiv-program for å forberede diagnostikk og behandling for pasienter med langtommen hiv-infeksjon.  

Hiv i Ukraina: – Flere må få vite at det er mulig å leve et normalt liv med hiv

Artikkelen fortsetter under bildet

Andrii Konovalov var en av pasientene våre som fikk behandling mot leverviruset hepatitt C for noen år siden. Her tar en test for å sjekke virusmengden. Foto: Andrii Konovalov / Leger Uten Grenser

 

Resistent tuberkulosebehandling i Zhyomyr

I 2019 brukte vi forskning fra prosjektet vi driver samarbeid med helsemyndighetene i Zhyomyr for å bevise at nyere og mer effektiv behandling mot multiresistent tuberkulose kan bli innført i Ukraina. Det betyr bedre diagnostiske verktøy, psykososial og sosialstøtte og mer effektive medisiner. Det innebærer at pasienter ikke trenger å være så mye på sykehuset og behandlingstiden kan kortes ned. Vi bygger også et nytt laboratorium som vil være et av de mest avanserte i regionen.  

Glemt krise 2018: Tuberkulose i øst-europa og sentral-asia

Covid-19-respons

Leger Uten Grenser har støttet covid-19-responsen i Kyiv, Donetsk og Zhytomyr. Teamene våre ga opplæring til offentlige helsearbeidere i smittevern og infeksjonskontroll, og tilbød psykologisk støtte til pasienter og helsepersonell. I Marinka-distriktet, Donetsk-regionen, utført de mobile teamene våre hjemmebesøk, som inkluderte covid-19-testing. I Zhytomyr sørget vi for at tuberkulosepasienter fikk medisinene sine og psykososial støtte gjennom hele nedstengningen.

  

 HVORFOR ER VI I UKRAINA 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen