Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene
Nyheter

Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene

25.04.2022 | Oppdatert 04.05.2022
        

Etter åtte år med konflikt i Øst-Ukraina, angrep russiske styrker flere byer i Ukraina i februar 2022. Det har resultert i en fullskala krig og i følge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 5,2 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, per 25. april.

Situasjonen i Ukraina nå

Sivile rammes hardt av krigen. Det er heftige kamper og angrep mange steder, noe som gjør det vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte.

Krigen legger et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger. En stor del av responsen går ut på å bistå helsevesenet i å behandle skadde. Men det er også behov for medisiner til kronisk syke, inkludert blant andre diabetespasienter, astmatikere, pasienter med høyt blodtrykk og hiv.

Les også: Dette gjør vi i Ukraina nå

Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars.
Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars. Våre leger med spesialisert erfaring fra konfliktområder jobber akkurat nå med opplæring av ukrainske helsearbeidere. Foto: Leger Uten Grenser.

 

Slik responderer vi på situasjonen i nabolandene

Polen

Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 2,9 millioner mennesker flyktet til Polen, per 25. april. Polen har så langt også vært en viktig rute for å transportere personell og medisinske forsyninger inn i Ukraina.

I tidlig fase av vår respons, donerte vi nødhjelpsartikler til Røde Kors i Lublin og til et mottakssenter i Horodlo, nær grensepasseringen i Zosin. Teamene våre har besøkt grensepasseringer, transittsentre og togstasjoner.

I filmen får du et innblikk i frakt av mobile klinikker, personell og utstyr ved den polsk-ukrainske grensen. 

 

Ungarn

Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 490 000 mennesker flyktet over grensen til Ungarn, per 25. april.

Vår første kartlegging indikerte at mange av de umiddelbare behovene til flyktninger ble tilstrekkelig dekket, men vi har opprettet mobile klinikker i samarbeid med lokale organisasjoner, og med støtte fra ungarske leger, for å kunne gi grunnleggende helsehjelp og psykologisk førstehjelp.

Vi følger utviklingen, og hvorvidt sårbare individer eller grupper går glipp av grunnleggende tjenester og støtte.

Moldova

Per 25. april har flere enn 430 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Moldova, mange av dem i transitt. Moldova, med en befolkning på 2,6 millioner mennesker, er nå verstland for den største andelen av ukrainske flyktninger relativt til innbyggertall (UNHCR).

12. mars startet vi å gi grunnleggende helsehjelp og pykologisk førstehjelp til flyktninger i Palanca. Vi har også gitt støtte til familier som har flyktet fra Mykolajiv og Odessa. Denne aktiviteten er nå avsluttet og overtatt av andre humanitære aktører.

Vi har startet liknende aktiviteter i Otaci. Opplæring av lokale frivillige innen psykogisk helsehjelp er også i gang.

Teamene våre har også gitt psykologisk førstehjelp til mennesker i mottakssentre i hovedstaden Chișinău. Vi jobber med kartlegging av behov på forskjellige sykehus i byen og evaluerer hvordan vi kan bidra til å bedre flyktningers tilgang på helsehjelp

Slovakia

Flere enn 350 000 mennesker har flyktet fra Ukraina til Slovakia per 25. april (UNHCR). 

Vi har forhandlet frem en avtale med helsemyndighetene om å kunne importere medisinsk utstyr, og utarbeider nå hvordan det videre samarbeidet med myndighetene skal bli. Det vil sannsynligvis ha fokus på mentalhelsehjelp, hjelp til ofre for seksualisert vold og helsehjelp til tuberkulosepasienter.

Foreløpig er de kritiske humanitære og medisinske behovene dekket av lokale myndigheter og sivilsamfunn.

Russland

I følge UNHCR har flere enn 600 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Russland per 25. april.

Vi samarbeider med helsemyndighetene i Arkhangelsk- og Vladimir-regionene i Russland, der vi blant annet jobber med å forbedre behandlingen for pasienter med resistent tuberkulose (DR-TB). 

Akkurat nå undersøker vi nå hvorvidt det har dukket opp nye medisinske behov i regionene i Russland som grenser til Ukraina. Teamet vårt har besøkt Rostov, Voronezh og Belgorod.

I Rostov har vi donert mat, hygienesett, andre nødhjelpsartikler og medisiner, som skal gå ut til fordrevne i området.

I Moskva og St Petersburg, hvor vi samarbeider med lokale NGOer som støtter sårbare grupper, har vi sett en økning av pasienter med behov for oppfølging av hiv- og hepatitt C-behandling. Blant dem ukrainere.

Hviterussland

I Hviterussland fortsetter vi våre vanlige aktiviteter. Vi støtter det nasjonale tuberkuloseprogrammet og hepatitt C-behandling i fengsler. Siden 2021 har vi også bistått mennesker som er strandet mellom Hviterussland og EU-land.

Per 25. april har nesten 25 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Hviterussland, ifølge UNHCR. Vi har gjort en første kartlegging av situasjonen på grensen mellom Ukraina og Hviterussland og står klare om det oppstår flere humanitære og medisinske behov.

*Bildetekst, toppbilde: Leger Uten Grensers personell ved grensen mellom Polen og Ukraina gjør klart utstyr som skal sendes inn til ukraina, 9. mars, 2022. Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Les flere nyhetssaker om Ukraina

Mer i denne seksjonen  
Nyheter fra felt
Land
Sykdommer og helse
Flyktninger
Naturkatastrofer
Krig og konflikt
Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser
Hjem > Nyheter > Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene
Nyheter

Slik responderer vi på krigen i Ukraina og situasjonen i nabolandene

25.04.2022 | Oppdatert 04.05.2022
        

Etter åtte år med konflikt i Øst-Ukraina, angrep russiske styrker flere byer i Ukraina i februar 2022. Det har resultert i en fullskala krig og i følge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 5,2 millioner mennesker har flyktet fra Ukraina, per 25. april.

Situasjonen i Ukraina nå

Sivile rammes hardt av krigen. Det er heftige kamper og angrep mange steder, noe som gjør det vanskelig og farlig – og til tider umulig – å bevege seg. Folk blir skadet og drept i hjemmene sine, og angripes når de forsøker å flykte.

Krigen legger et enormt press på helsevesenet, som har begrenset bemanning og forsyninger. En stor del av responsen går ut på å bistå helsevesenet i å behandle skadde. Men det er også behov for medisiner til kronisk syke, inkludert blant andre diabetespasienter, astmatikere, pasienter med høyt blodtrykk og hiv.

Les også: Dette gjør vi i Ukraina nå

Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars.
Vår kirurg Martial Ledecq utfører en operasjon i Okhmatdyt-sykehus i Kyiv, mandag 14. mars. Våre leger med spesialisert erfaring fra konfliktområder jobber akkurat nå med opplæring av ukrainske helsearbeidere. Foto: Leger Uten Grenser.

 

Slik responderer vi på situasjonen i nabolandene

Polen

Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 2,9 millioner mennesker flyktet til Polen, per 25. april. Polen har så langt også vært en viktig rute for å transportere personell og medisinske forsyninger inn i Ukraina.

I tidlig fase av vår respons, donerte vi nødhjelpsartikler til Røde Kors i Lublin og til et mottakssenter i Horodlo, nær grensepasseringen i Zosin. Teamene våre har besøkt grensepasseringer, transittsentre og togstasjoner.

I filmen får du et innblikk i frakt av mobile klinikker, personell og utstyr ved den polsk-ukrainske grensen. 

 

Ungarn

Ifølge FNs høykommisær for flyktninger (UNHCR) har flere enn 490 000 mennesker flyktet over grensen til Ungarn, per 25. april.

Vår første kartlegging indikerte at mange av de umiddelbare behovene til flyktninger ble tilstrekkelig dekket, men vi har opprettet mobile klinikker i samarbeid med lokale organisasjoner, og med støtte fra ungarske leger, for å kunne gi grunnleggende helsehjelp og psykologisk førstehjelp.

Vi følger utviklingen, og hvorvidt sårbare individer eller grupper går glipp av grunnleggende tjenester og støtte.

Moldova

Per 25. april har flere enn 430 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Moldova, mange av dem i transitt. Moldova, med en befolkning på 2,6 millioner mennesker, er nå verstland for den største andelen av ukrainske flyktninger relativt til innbyggertall (UNHCR).

12. mars startet vi å gi grunnleggende helsehjelp og pykologisk førstehjelp til flyktninger i Palanca. Vi har også gitt støtte til familier som har flyktet fra Mykolajiv og Odessa. Denne aktiviteten er nå avsluttet og overtatt av andre humanitære aktører.

Vi har startet liknende aktiviteter i Otaci. Opplæring av lokale frivillige innen psykogisk helsehjelp er også i gang.

Teamene våre har også gitt psykologisk førstehjelp til mennesker i mottakssentre i hovedstaden Chișinău. Vi jobber med kartlegging av behov på forskjellige sykehus i byen og evaluerer hvordan vi kan bidra til å bedre flyktningers tilgang på helsehjelp

Slovakia

Flere enn 350 000 mennesker har flyktet fra Ukraina til Slovakia per 25. april (UNHCR). 

Vi har forhandlet frem en avtale med helsemyndighetene om å kunne importere medisinsk utstyr, og utarbeider nå hvordan det videre samarbeidet med myndighetene skal bli. Det vil sannsynligvis ha fokus på mentalhelsehjelp, hjelp til ofre for seksualisert vold og helsehjelp til tuberkulosepasienter.

Foreløpig er de kritiske humanitære og medisinske behovene dekket av lokale myndigheter og sivilsamfunn.

Russland

I følge UNHCR har flere enn 600 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Russland per 25. april.

Vi samarbeider med helsemyndighetene i Arkhangelsk- og Vladimir-regionene i Russland, der vi blant annet jobber med å forbedre behandlingen for pasienter med resistent tuberkulose (DR-TB). 

Akkurat nå undersøker vi nå hvorvidt det har dukket opp nye medisinske behov i regionene i Russland som grenser til Ukraina. Teamet vårt har besøkt Rostov, Voronezh og Belgorod.

I Rostov har vi donert mat, hygienesett, andre nødhjelpsartikler og medisiner, som skal gå ut til fordrevne i området.

I Moskva og St Petersburg, hvor vi samarbeider med lokale NGOer som støtter sårbare grupper, har vi sett en økning av pasienter med behov for oppfølging av hiv- og hepatitt C-behandling. Blant dem ukrainere.

Hviterussland

I Hviterussland fortsetter vi våre vanlige aktiviteter. Vi støtter det nasjonale tuberkuloseprogrammet og hepatitt C-behandling i fengsler. Siden 2021 har vi også bistått mennesker som er strandet mellom Hviterussland og EU-land.

Per 25. april har nesten 25 000 mennesker krysset grensen fra Ukraina til Hviterussland, ifølge UNHCR. Vi har gjort en første kartlegging av situasjonen på grensen mellom Ukraina og Hviterussland og står klare om det oppstår flere humanitære og medisinske behov.

*Bildetekst, toppbilde: Leger Uten Grensers personell ved grensen mellom Polen og Ukraina gjør klart utstyr som skal sendes inn til ukraina, 9. mars, 2022. Foto: Peter Bräunig/Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser jobber etter de humanitære prinsippene: uavhengighet, nøytralitet og upartiskhet. Fordi alle liv er like mye verdt. 

Les flere nyhetssaker om Ukraina

 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen