how to build a website for free

BESØK AV EN FELTARBEIDER

Her får du informasjon om hvordan vi legger opp besøk av feltarbeider til din skole og hva som forventes av elever og lærere i forkant.

BESØKSPLAN HØSTEN 2021

Uke 36 og 37: Oslo og Innlandet 
UKe 38 og 39: Vestfold og Telemark
Uke 40: Møre og Romsdal
Uke 41:  Agder
Uke 42 og 43: Rogaland og Vestland
Uke 44 og 45: Nordland, Troms og Finmark
Uke 46 og 47: Trøndelag og Viken 
Uke 47 og 48: Viken og Svalbard
* For å koordinere besøkene best mulig er det fint om dere legger prosjektet opp mot besøksplanen

Alle som deltar og utfører Et grenseløst skoleprosjekt vil få tilbud om å få besøk av en feltarbeider i løpet av sin prosjektperiode. 

Prosjektperioden er mellom 1. september og 1. desember og det er i dette tidsrommet vi vil ha mulighet til å besøke skolene. 
 
Leger Uten Grenser sender rundt 120 feltarbeidere fra Norge på oppdrag hvert år. Dette innebærer blant annet leger, sykepleiere, logistikere og nødhjelpskoordinatorer. 

Feltarbeideren som kommer på besøk vil fortelle om sine personlige erfaringer og arbeid fra felt. Det er viktig at elevene er noe forberedt på besøk i forkant. 

Det er lagt opp til at elevene kan stille spørsmål til feltarbeideren etter presentasjonen. 

Skoleprosjektkoordinatoren tar kontakt med skolene nærmere prosjektperioden for å koordinere besøk. 

Hvis det er noe dere lurer på i forbindelse med besøk av feltarbeider før prosjektstart, ta kontakt med prosjektleder, Marte Woxen Burum på glemte.kriser@legerutengrenser.no 

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. Vi hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

upartisk // nøytral // uavhengig