website templates

KONTAKT

Her finner du kontaktinformasjon for deg som elev eller lærer i forbindelse med skoleprosjektet.

Kontakt oss

Har du noen spørsmål om skoleprosjektet, eller noen av de glemte krisene?

Ønsker du kanskje å intervjue en feltarbeider, eller ønsker dere flere bilder, video eller lignende til prosjektet? 

Ta kontakt med skoleprosjektkoordinator på glemte.kriser@legerutengrenser.no

Det vil også etter prosjektstart være et telefonummer man kan benytte seg av. Følg Leger Uten Grenser 

upartisk // nøytral // uavhengig