Koronaviruset og -pandemien

Foto: Shutterstock

Koronaviruset og -pandemien


Covid-19-viruset (koronaviruset) er et nytt, smittsomt virus som på kort tid har spredd seg til å bli en farlig pandemi. 

Hjem > Sykdommer > Koronaviruset og -pandemien
19.03.2020 | Oppdatert 16.02.2021
        

I mars 2020 erklærte Verdens helseorganisasjon covid-19-utbruddet som en pandemi, med smittede i nesten alle land i verden. ifølge Verdens helseorganisasjon har 96 millioner mennesker fått påvist viruset, og to millioner har mistet livet. (januar 2021).

 Viruset er svært smittsomt. Derfor er riktig smittevernsutstyr for helsearbeidere og beskyttelse av andre i risikogrupper svært viktig ettersom de færreste i dag er immune gjennom vaksine.

Vi bekymrer oss over pandemien og viruset, men det er også viktig å trekke frem de indirekte konsekvensene denne pandemien fører til i mange land vi jobber i. Det innebærer blant annet muligheten for mennesker å oppsøke helsehjelp for ikke korona-relaterte helseproblemer, og at andre helseutfordringer faller i skyggen av korona-responsen. 

Tilgang til vaksine

Det finnes i dag vaksiner som har blitt godkjent for bruk, men det er enorm forskjell på hvilke land som har sikret seg tilgang til de livreddende vaksinene. Nesten 90 prosent av landene som i januar 2021 hadde startet vaksinering var høyinntektsland. Leger Uten Grenser fortsetter å kritisere myndigheter og legemiddelindustrien som vi mener må ta ansvar å sørge for at alle får tilgang til tester, vaksiner og fremtidige medisiner. 

Les mer: 5 grunner til å støtte «gamechanger»-forslag i kampen mot korona

Hva gjør Leger Uten Grenser? 

Leger Uten Grenser jobber med korona-respons i over seksti land. Det innebærer blant annet testing, behandling, helseinformasjonsarbeid og styrking av infeksjonskontroll og donasjon av smittevernsutstyr. Vi har også greid å fortsette de fleste av våre vanlige medisinske prosjekter, men med ekstra smittevernstiltak for at pasienter og ansatte skal være tryggest mulig. Vi følger også situasjonen nøye og tilpasser responsen vår etter hvor behovene er størst og hvordan vi best mulig kan bistå. 

Les mer: Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Artikkelen fortsetter under videoen

 

Hvilke utfordringer har vi med koronaviruset og pandemien?   

Vi vet at også at noen av de som bærer viruset kan smitte andre, selv om vedkommende ikke har utviklet symptomer – eller ikke får tydelige symptomer. Rundt 80 prosent av mennesker som blir rammet vil utvikle milde former for symptomer, noe som gjør det vanskelig å identifisere og isolere pasienter raskt.  Riktig diagnose krever laboratorier og medisinsk kapasitet som ikke alle sykehus har tilgjengelig. Det er derfor ikke overaskende at det har vært umulig å unngå spredning av viruset, og at viruset har blitt oppdaget i flere enn 200 land i dag.

Korona-pandemien er også annerledes enn epidemier Leger Uten Grenser har jobbet med tidligere, som meslinger, kolera eller ebola. Det er sykdommer som vi de siste tiårene har opparbeidet lang erfaring og ekspertise på. Covid-19 er et nytt virus, som derfor er ukjent for oss og hvor det fremdeles er mye man ikke vet.   

Artikkelen fortsetter under bildet

Hjemløse mennesker er sårbare for korona-viruset og Leger Uten Grenser bistår derfor sentre for blant annet hjemløse og papirløse migranter i 
Belgia med blant annet helsesjekk og annen helsehjelp. Foto: Kristof Vadino

 

Det er også estimert at 15-20 prosent av pasientene med Covid-19 vil måtte bli innlagt på sykehus. Seks prosent regner man med vil kreve intensiv behandling for en periode mellom tre og seks uker. Dette kan fort føre til at helsevesener blir overbelastet. Det skjedde i Kina i starten av epidemien, og det som nå er tilfelle i Italia. I midten av mars 2020 var det flere enn 1100 pasienter innlagt på intensivbehandling nord i Italia og på tross av at helsesystemet er velfungerende gjør det høye antallet pasienter helsesystemet overveldet.    

Det som dessverre ofte skjer under tilsvarende epidemier er at helsearbeidere er særlig utsatt  for smitte og infeksjon. På én måned ble flere enn 2000 helsearbeidere i Kina smittet med covid-19-viruset og utgjorde da 3,7 prosent av alle som var rammet.   

Følgene av denne pandemien vil trolig også gå utover grunnleggende helsetjenester og andre akutte helsetjenester. Det vil også få konsekvenser for pasienter med andre livstruende sykdommer og for pasienter med kroniske sykdommer. Dette vil være tilfelle i alle land som blir rammet, og kan særlig gå hardt utover land med svakt helsevesen.   

Korona-pandemien: Dette gjør vi, slik forbereder vi oss og dette bekymrer vi oss for

Artikkelen fortsetter under bildet

Her blir en ung gutt sjekket for covid-19 i Moria-leiren i Hellas. Utbruddet har så langt ikke spredd seg til flyktningleiren Moria, men Leger Uten Grenser har satt i gang mange tiltak 
for å hindre utbrudd og utfører helsesjekker på flyktningene på klinikken vår utenfor leiren. Foto: Peter Ceasar

 

Hva tenker dere om stengte grenser, karantene og andre drastiske tiltak som blir iverksatt i flere land?   

Selv om vi ikke kan hindre spredning av utbruddet fullstendig, kan de ulike tiltakene vi ser i flere land forhåpentligvis bidra til at spredning går langsommere. I tillegg vil det også kunne bidra til at sykehus ikke må behandle alle på én gang – ved at man reduserer antall pasienter som med akutt behov for behandling blir syke samtildig. Målet er ikke bare å redusere antall tilfeller, men også at spredningen skjer over tid for å unngå at akutt- og intensivbehandling på sykehus blir overbelastet.   

Risiko for utbrudd: Evakuer flyktninger og migranter fra Lesvos nå!

Hva er prioriteringene til Leger Uten Grenser nå?   

Vi vurderer nå fortløpende og prioriteringer i responsen vår varierer fra kontekst til kontekst. Vi jobber med korona-respons i over femti land og følger nøye med på utviklingen. Vi forsøker også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige medisinske prosjekter, men med ekstra smittevernstiltak for at pasienter og ansatte skal være tryggest mulig.   

Vulnerable communities are bracing for impact of COVID-19

I land med svake helsevesen, hvor de allerede sliter med å ivareta de vanlige helsebehovene i befolkningen, er det helt nødvendig å beskytte helsearbeidere og begrense risikoen for spredning.

Setter inn forebyggende tiltakt i land med svake helsevesen

Derfor setter vi i gang en rekke forebyggende tiltak. Det innebærer å kartlegge hvilke områder og befolkninger som er i risiko, drive helseinformasjonsarbeid, dele ut såper og gi beskyttelsesutstyr til helsearbeidere. Vi må styrke hygienekontrollen på klinikker og sykehus. Dette er svært viktig for å unngå smitte for pasienter og helsepersonell. I kampen mot covid-19-viruset vil vi bistå på disse områdene i land vi allerede har jobbet i over lang tid. Samtidig vil vi fortsette å behandle pasienter for sykdommer som for eksempel malaria, meslinger og luftveisinfeksjoner.    

Dette arbeidet er nå utfordrende, blant annet på grunn av innreiserestriksjoner i flere land. Det er også utfordrende når mange må sitte i isolasjon eller være i karantene i 14 dager, selv om dette er viktig og nødvendig tiltak for å hindre spredning. Det er vanskelig å sende folk ut på oppdrag, blant annet fordi enkelte flyselskaper ikke er i drift og mange av grensene er stengt. På tross av begrensinger ligger vår styrke i at vi har svært mange nasjonalt ansatte som kan holde prosjektene våre i gang. De utgjør 90 prosent av alle ansatte vi har i felt.  

Korona-viruset: Slik jobber vi i land verden over

Artikkelen fortsetter under bildet

Her deler et team ut tepper og hygieneartikler til internt fordrevne mennesker i Nordvest-Syria.  I Syria forbereder vi oss for potensielle tilfeller av covid-19 i områder hvor
lokale helsemyndigheter nesten ikke fungerer på grunn av konflikten. Foto: Leger Uten Grenser

 

Støtte til land med robuste, men overbelastede helsesystem

I land hvor helsesystemet er mer robust, men hvor epidemien er særlig aktiv, som i Italia, Frankrike og Belgia, er hovedutfordringen å unngå overfylte sykehus. I disse tilfellene kan Leger Uten Grenser bidra med tilgjengelig personell ved behov. Vi kan også hjelpe til med å dele erfaringer med hvordan man vurderer hvilke pasienter som skal få helsehjelp først, samt prosedyrer for infeksjonskontroll under epidemier. Det er også viktig å prioritere sårbare grupper som hjemløse, papirløse migranter og flyktninger.

Korona-pandemien: Leger Uten Grensers største epidemirespons i Europa

Omfanget av denne pandemien vil begrense muligheten vår til å respondere i så stor skala som vi skulle ønske, men vi vil gjøre det vi kan med de ressurser vi har tilgjengelig. Vi har også omgjort noen av prosjektene våre til å jobbe med covid-19, og vi jobber sammen med helsemyndighetene i mange land for å bidra i kampen mot viruset. Vi forsøker også så godt det lar seg gjøre å fortsette våre vanlige prosjekter, og sørge for livreddende behandling for andre sykdommer og helseutfordringer. 

Noe av det viktigste i kampen mot covid-19 er å sørge for nok smittevern/beskyttelsesutstyr, særlig masker og hansker som brukes under medisinske undersøkelser. Frykten for å mangle dette utstyret kan føre til at flere land kan monopolisere disse essensielle ressursene. I den spesielle konteksten vi befinner oss i bør slikt utstyr bli fordelt til alle helsearbeidere som potensielt blir eksponert for smitte ut ifra behov – over hele verden.    

Generelt sett krever denne pandemien solidaritet. Ikke bare mellom stater, men på alle nivåer – basert på gjensidig hjelp, samarbeid, åpenhet, fordeling av ressurser i områder som blir rammet og mot de meste sårbare av oss og de som vil ta vare på dem.  

 STEDER VI JOBBER MED KORONAVIRUSET 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen