Tuberkulose

Foto: Daro Sulakauri/MSF

Tuberkulose


Tuberkulose (TB) dreper rundt 1,5 millioner mennesker årlig, og rundt ti millioner smittes. 

Hjem > Sykdommer > Tuberkulose
        

Tuberkulose anses ofte som en sykdom fra gamledager, men en ny bølge med spredning av multiresistente varianter av infeksjonssykdommen gjør TB svært dagsaktuell. 

Glemt krise: Tuberkulose i Øst-Europa og Sentral-Asia

Tuberkulose er den infeksjonssykdommene i verden som tar flest liv, etterfulgt av hivs/aids og malaria. De siste 25 år er malariadødsfall redusert til en fjerdedel og hivdødsfall halvert, mens antall tuberkulosedødsfall står på stedet hvil og resistensen øker. På tross av at 1,7 millioner mennesker årlig dør av sykdommen, har tuberkulose blitt nedprioritert når det kommer til forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy og bedre medisiner. Dette er særlig tilfelle når det kommer til multiresistent tuberkulose.

Leger Uten Grenser har arbeidet med tuberkulose i over 30 år. Vi behandler denne sykdommen i mange forskjellige kontekster: fra langvarige konflikter som i Sudan, til sårbare pasienter i land hvor tilgang til helsehjelp og medisiner er begrenset. 

Artikkelen fortsetter under videoen hvor lege Karine Nordstrand forklarer utfordringene ved tuberkulose-behandling 

 

 

Hvordan får man tuberkulose?

Tuberkulose kommer av bakterien Mycobacterium tuberculosis som spres gjennom luften når smittede mennesker hoster eller nyser. Det er vanligst at sykdommen angriper lungene, men den kan infisere alle deler av kroppen, som skjelettet eller nervesystemet.

De fleste som kommer i kontakt med bakterien utvikler aldri symptomer, siden den kan leve i kroppen i inaktiv form. Svekkes derimot immunsystemet, noe som er vanlig hos underernærte mennesker, hiv-smittede eller eldre, kan TB-bakterien fort bli svært aktiv.

Omkring ti prosent av mennesker som har TB-bakterien i kroppen får aktiv tuberkulose og blir smittsomme i løpet av livet.

Artikkelen fortsetter under bildet

– Først var det svært tungt, jeg kunne nesten ikke gå og var svært kortpustet. Nå føler jeg meg mye bedre, jeg kan gå utenfor, jeg er i live! Jeg har 12 barnebarn, og jeg ønsker å kunne bli hos dem, sier Zaurbek.
Zaurbek (64) fikk behandling for XDR-tuberkulose i juli 2016 i Tsjetsjenia. Foto: Lana Abramova 

Symptomer på tuberkulose

Symptomene på tuberkulose inkluderer hoste, feber, nedgang i vekt, smerter i brystet og kortpustethet i de siste fasene av sykdommen. Forekomsten av TB er mye høyere hos mennesker som lever med hiv, og er hovedgrunnen til død i denne gruppen.

Artikkelen fortsetter under bildet

Aidana ble diagnostisert for tuberkulose i 2014 men sluttet å ta medisiner etter to måneder og dro til Russland med mannen sin. Tre år etter ble hun alvorlig syk og ble i 2017 diagnostisert med multiresistent tuberkulose.
Nå blir hun behandlet av Leger Uten Grenser i Osh i Kirgisistan. Foto: Maxime Fossat

 

Diagnostisering av tuberkulose

Forskningen rundt og utviklingen av nye og mer effektive diagnostiseringsverktøy og medisiner mot tuberkulose har vært underprioritert i flere tiår.

I land med flest tilfeller av tuberkulose har diagnostiseringen foregått med den samme arkaiske testen i over 120 år. Denne testen leter etter TB-bakterien i oppspytt fra lungene gjennom mikroskop.

Denne metoden er bare nøyaktig i halvparten av tilfellene, og mindre nøyaktig på hiv-pasienter.

Dette betyr at altfor mange pasienter starter behandling svært sent, hvis de i det hele tatt starter.

Det trengs også nye diagnostiske verktøy for barn, fordi barn ikke kan produsere det oppspyttet som trengs i undersøkelsen. For barn er risikoen for død spesielt høy hvis de utvikler aktiv TB.

En lovende ny test kalt Xpert MTB/RIF ble ferdigstilt i 2010, og har blitt brukt i mange av Leger Uten Grensers prosjekter siden da. Denne testen fungerer ikke i alle situasjoner: den er ikke effektiv for bruk på barnepasienter eller hos pasienter med TB i andre deler av kroppen enn lungene. Derfor fortsetter Leger Uten Grenser å presse på for videre forskning og utvikling av bedre diagnostiske verktøy for tuberkulose.

Behandling av tuberkulose

Behandling av et ukomplisert tilfelle av tuberkulose tar minst seks måneder. Er pasienten resistent mot førstelinjebehandlingen (standardbehandling), anses de for å ha multiresistent tuberkulose (MDR-TB).

Multiresistent tuberkulose er ikke umulig å behandle, men metoden er svært krevende, tar to år å fullføre og har mange bieffekter. Den vanligste behandlingen mot MDR-TB gjør også kun halvparten friske. Hvert år dør rundt 240.000 mennesker av MDR-TB hvert år, ifølge Verdens helseorganiasjon. 

XDR-TB identifiseres når pasienten har utviklet resistens mot andrelinje-medisinene i tillegg til multiresistent tuberkulose. Behandlingsalternativene for denne varianten er begrensede.

På mange av stedene vi jobber er overvåkingen av alle TB-pasientene under behandling utfordrende, og i noen tilfeller umulig. For å legge til rette for at pasienter kan fullføre behandlingen har Leger Uten Grenser utviklet mer fleksible strategier.

 

I 2012  kom endelig to nye medisiner på markedet (Bedaquiline og Delamanid), for å behandle multiresistent tuberkulose. Likevel blir de færreste behandlet med disse. Den gamle behandlingen som brukes innebærer tusenvis av piller og ofte smertefulle injeksjoner med flere bivirkninger og kurerer kun halvparten av pasientene. Foto: Alessandro Penso/MAPS

 

 

 

 HVOR JOBBER VI MED TUBERKULOSE 
 
STØTT OSS
Bli fast giver
Med private gaver kan vi hjelpe dem som trenger det mest, uavhengig av politikk og myndigheter.
ENGASJER DEG
Få nyhetsbrev
Få en dypere innsikt i vårt arbeid.

⇑  Til toppen