Asia

Jordan

27.06.2017 | Oppdatert 15.11.2018

Det er rundt 650.000 registrerte syriske flyktninger i Jordan ifølge FN. Flesteparten av disse er helt avhengig av humanitær hjelp, noe som har satt enormt press på landets helsetjenester. 

Jordan

27.06.2017 | Oppdatert 15.11.2018

Det er rundt 650.000 registrerte syriske flyktninger i Jordan ifølge FN. Flesteparten av disse er helt avhengig av humanitær hjelp, noe som har satt enormt press på landets helsetjenester. 

Palestina

27.06.2017 | Oppdatert 10.01.2022

I Palestina jobber vi med behandling av brannskader, skuddskader og gir mentalhelsehjelp. Vi er også en del av covid-19-responsen. 

Palestina

27.06.2017 | Oppdatert 10.01.2022

I Palestina jobber vi med behandling av brannskader, skuddskader og gir mentalhelsehjelp. Vi er også en del av covid-19-responsen. 

Irak

27.06.2017 | Oppdatert 09.10.2020

Konflikten har gått hardt utover landets helsevesen og det er særlig begrenset tilgang på spesialisert helsehjelp flere steder.  

Irak

27.06.2017 | Oppdatert 09.10.2020

Konflikten har gått hardt utover landets helsevesen og det er særlig begrenset tilgang på spesialisert helsehjelp flere steder.  

Tyrkia

26.06.2017 | Oppdatert 16.02.2021

Leger Uten Grensers mistet autorisasjon til å arbeide direkte i landet i midten av 2016. 

Tyrkia

26.06.2017 | Oppdatert 16.02.2021

Leger Uten Grensers mistet autorisasjon til å arbeide direkte i landet i midten av 2016. 

Libanon

26.06.2017 | Oppdatert 03.01.2022

I Libanon jobber vi med mor-barn-helse, vaksinering, behandling av kroniske sykdommer, kirurgi og vi bidrar i covid-19-responsen.

Libanon

26.06.2017 | Oppdatert 03.01.2022

I Libanon jobber vi med mor-barn-helse, vaksinering, behandling av kroniske sykdommer, kirurgi og vi bidrar i covid-19-responsen.

Jemen

26.06.2017 | Oppdatert 19.01.2022

Siden 2015 har landet vært preget av en brutal og blodig krig som har ført til enorme lidelser og store humanitære behov i store deler av landet.

Jemen

26.06.2017 | Oppdatert 19.01.2022

Siden 2015 har landet vært preget av en brutal og blodig krig som har ført til enorme lidelser og store humanitære behov i store deler av landet.

Afghanistan

26.06.2017 | Oppdatert 24.02.2022

I Afghanistan jobber vi med blant annet med behandling av undernæring, akutt helsehjelp, mor og barn-helse, tuberkulosebehandling og rykker ut etter behov.

Afghanistan

26.06.2017 | Oppdatert 24.02.2022

I Afghanistan jobber vi med blant annet med behandling av undernæring, akutt helsehjelp, mor og barn-helse, tuberkulosebehandling og rykker ut etter behov.

Myanmar (tidligere Burma)

19.06.2017 | Oppdatert 11.01.2022

Vi jobber med å gi grunnleggende helsehjelp, og behandling av sykdommer som hiv, tuberkulose og hepatitt C. 

Myanmar (tidligere Burma)

19.06.2017 | Oppdatert 11.01.2022

Vi jobber med å gi grunnleggende helsehjelp, og behandling av sykdommer som hiv, tuberkulose og hepatitt C. 

Kirgisistan

19.06.2017 | Oppdatert 11.01.2022

Det er høy forekomst av resistent tuberkulose Kirgisistan- et av de fattigste landene i Sentral-Asia.

Kirgisistan

19.06.2017 | Oppdatert 11.01.2022

Det er høy forekomst av resistent tuberkulose Kirgisistan- et av de fattigste landene i Sentral-Asia.

Bangladesh

19.06.2017 | Oppdatert 28.04.2022

Leger Uten Grenser har gitt helsehjelp i Bangladesh siden 1985, men oppskalerte arbeidet vårt kraftig etter at mange hundretusen rohingyaer flyktet til landet fra Myanmar i 2017. 

Bangladesh

19.06.2017 | Oppdatert 28.04.2022

Leger Uten Grenser har gitt helsehjelp i Bangladesh siden 1985, men oppskalerte arbeidet vårt kraftig etter at mange hundretusen rohingyaer flyktet til landet fra Myanmar i 2017. 

Pages