Latin-Amerika

Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

22.05.2020 | Oppdatert 02.06.2020

I dag jobber vi med covid-19-respons i ti land i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibien. Arbeidet er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse. 

Korona-responsen: Dette gjør vi i Nord-Amerika, Latin-Amerika og Karibien

22.05.2020 | Oppdatert 02.06.2020

I dag jobber vi med covid-19-respons i ti land i Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibien. Arbeidet er særlig rettet mot sårbare grupper som fattige, flyktninger, migranter, asylsøkere, eldre og hjemløse. 

Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

20.05.2020 | Oppdatert 28.05.2020

Handlekraft og en samstemt strategi må på plass for å hindre at flere mennesker mister livet til korona-viruset, advarer Leger Uten Grenser. 

Brasil: Flere mennesker risikerer å dø uten politisk enighet

20.05.2020 | Oppdatert 28.05.2020

Handlekraft og en samstemt strategi må på plass for å hindre at flere mennesker mister livet til korona-viruset, advarer Leger Uten Grenser. 

Ny rapport: To av tre migranter i Mellom-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

20.02.2020 | Oppdatert 24.02.2020

Over halvparten av migrantene Leger Uten Grenser har intervjuet i Mexico har vært ofre for vold. Mange lever under svært farlige forhold på grunn av politikken som føres.

Ny rapport: To av tre migranter i Mellom-Amerika har opplevd drap eller kidnapping av et familiemedlem

20.02.2020 | Oppdatert 24.02.2020

Over halvparten av migrantene Leger Uten Grenser har intervjuet i Mexico har vært ofre for vold. Mange lever under svært farlige forhold på grunn av politikken som føres.

Ecuador

27.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Fire team med hjelpearbeidere var raskt på plass etter at det første jordskjelvet med styrke 7,8 inntraff.

Ecuador

27.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Fire team med hjelpearbeidere var raskt på plass etter at det første jordskjelvet med styrke 7,8 inntraff.

Honduras

27.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Økonomisk ulikhet preger samfunnet i Honduras. Underernæring og dårlige boforhold er utbredt, og barnedødelighet er høy.

Honduras

27.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Økonomisk ulikhet preger samfunnet i Honduras. Underernæring og dårlige boforhold er utbredt, og barnedødelighet er høy.

Mexico

26.06.2017 | Oppdatert 20.12.2018

Leger Uten Genser startet å jobbe for første gang i Mexico i 1985 og har i dag prosjekter i syv områder av landet.

Mexico

26.06.2017 | Oppdatert 20.12.2018

Leger Uten Genser startet å jobbe for første gang i Mexico i 1985 og har i dag prosjekter i syv områder av landet.

Haiti

26.06.2017 | Oppdatert 08.07.2020

På Haiti er det mangel på helsepersonell og ressurser i det offentlige, og private klinikker er for dyre for mange innbyggere. Jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew i 2016 svekket helsetilbudet ytterligere.

Haiti

26.06.2017 | Oppdatert 08.07.2020

På Haiti er det mangel på helsepersonell og ressurser i det offentlige, og private klinikker er for dyre for mange innbyggere. Jordskjelvet i 2010 og orkanen Matthew i 2016 svekket helsetilbudet ytterligere.

Bolivia

26.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Chagas sykdom er et stort folkehelseproblem i Bolivia, landet med den høyeste forekomsten av denne parasitt-sykdommen i verden. Den spres vanligvis gjennom vinchuca-insekter, en type tege, som ofte sitter i vegger og tak i hus på landsbygda.

Bolivia

26.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Chagas sykdom er et stort folkehelseproblem i Bolivia, landet med den høyeste forekomsten av denne parasitt-sykdommen i verden. Den spres vanligvis gjennom vinchuca-insekter, en type tege, som ofte sitter i vegger og tak i hus på landsbygda.

Colombia

19.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Som et resultat av fredsprosessen har det vært en nedgang i antall sammenstøt mellom væpnede grupper, men sivile blir fortsatt utsatt for vold mens forbryterorganisasjoner kjemper for kontroll over territorier. 

Colombia

19.06.2017 | Oppdatert 21.01.2018

Som et resultat av fredsprosessen har det vært en nedgang i antall sammenstøt mellom væpnede grupper, men sivile blir fortsatt utsatt for vold mens forbryterorganisasjoner kjemper for kontroll over territorier. 

Venezuela

19.06.2017 | Oppdatert 27.04.2020

Leger Uten Grenser startet for første gang prosjekt i Venezuela i 1997. Nå jobber vi i tre ulike byer med blant annet mental helse, reproduktiv helse, svangerskapshelse og voldsskader. 

Venezuela

19.06.2017 | Oppdatert 27.04.2020

Leger Uten Grenser startet for første gang prosjekt i Venezuela i 1997. Nå jobber vi i tre ulike byer med blant annet mental helse, reproduktiv helse, svangerskapshelse og voldsskader.